‘Mobiliteit structureel aanpakken’

Mobiliteit ligt uitdrukkelijk op de formatietafel, maar het scenario dreigt dat de onderhandelaars alleen met eenmalige potjes komen in plaats van structurele investeringen. En dat terwijl structureel budget nodig is om met mobiliteit bij de dragen aan de grote opgaven van deze tijd.

Amsterdam begint proef met beter verkeersbeheer

Dat stellen de 26 partners in de Mobiliteitsalliantie, waaronder Bovag en ANWB, in een brandbrief aan de formerende partijen. Voorzitter Steven van Eijck: “Dit kan zo niet langer. Het infrastructuurbudget is het afgelopen decennium afgeknepen en bij allerlei opgaven een sluitpost geweest, terwijl de vraag enorm toenam. Structurele en levensechte problemen vragen om een structurele bijdrage.”

Gekelderd

De Mobiliteitsalliantie wijst erop dat het budget voor mobiliteit en bereikbaarheid als percentage van het BBP de afgelopen jaren ten onrechte fors is gekelderd. “En dat terwijl er tot 2030 1 miljoen woningen bijkomen en tot 2040 meer dan 1,5 miljoen Nederlanders. We kampen bovendien met een verduurzamings- en stikstofopgave. En goede bereikbaarheid is een van de sleutels voor de BBP-groei en een inclusieve samenleving. Mobiliteit van mensen én goederen is dan ook een van de pijlers van onze brede welvaart.”

1 miljard tekort

De opgave om alleen al in stand te houden wat er is, is de komende jaren groter dan het beschikbare budget. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) komt daarvoor jaarlijks meer dan 1 miljard tekort. De investeringen in de infrastructuur van de toekomst vragen nog eens 3 miljard per jaar tot 2040. In de brief schrijven Marjan Rintel en Steven van Eijck namens de Mobiliteitsalliantie: “Steeds waren we bezig om het ene gat met het andere te dichten. Het gaat niet lang duren voordat dit ons opbreekt. We ervaren iedere dag al wat de afsluiting van de Haringvlietbrug voor effect heeft op de maatschappij. Als we nu niets doen, gaan dit soort taferelen zich vaker voordoen. Op de weg, op het spoor, in het OV en op het fietspad.”

IMA

De alliantie verwijst hierbij naar de recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het Ministerie van IenW, die aantoont dat de mobiliteitsbehoefte en het aantal verplaatsingen ondanks meer thuiswerken de komende decennia met tientallen procenten toenemen. “Naast de grote uitdagingen in de beheer- en onderhoudsopgaven moeten dus ook de infraknelpunten worden opgelost om deze groei het hoofd te kunnen bieden. En om betere en snellere verbindingen te realiseren: naar het buitenland, tussen de landsdelen, van en naar de Randstad én binnen stedelijk gebied.”

Lees ook:
Mobiliteitsalliantie pleit voor forse investering in mobiliteit

‘Mobiliteit structureel aanpakken’ - Automobielmanagement.nl

‘Mobiliteit structureel aanpakken’

Mobiliteit ligt uitdrukkelijk op de formatietafel, maar het scenario dreigt dat de onderhandelaars alleen met eenmalige potjes komen in plaats van structurele investeringen. En dat terwijl structureel budget nodig is om met mobiliteit bij de dragen aan de grote opgaven van deze tijd.

Amsterdam begint proef met beter verkeersbeheer

Dat stellen de 26 partners in de Mobiliteitsalliantie, waaronder Bovag en ANWB, in een brandbrief aan de formerende partijen. Voorzitter Steven van Eijck: “Dit kan zo niet langer. Het infrastructuurbudget is het afgelopen decennium afgeknepen en bij allerlei opgaven een sluitpost geweest, terwijl de vraag enorm toenam. Structurele en levensechte problemen vragen om een structurele bijdrage.”

Gekelderd

De Mobiliteitsalliantie wijst erop dat het budget voor mobiliteit en bereikbaarheid als percentage van het BBP de afgelopen jaren ten onrechte fors is gekelderd. “En dat terwijl er tot 2030 1 miljoen woningen bijkomen en tot 2040 meer dan 1,5 miljoen Nederlanders. We kampen bovendien met een verduurzamings- en stikstofopgave. En goede bereikbaarheid is een van de sleutels voor de BBP-groei en een inclusieve samenleving. Mobiliteit van mensen én goederen is dan ook een van de pijlers van onze brede welvaart.”

1 miljard tekort

De opgave om alleen al in stand te houden wat er is, is de komende jaren groter dan het beschikbare budget. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) komt daarvoor jaarlijks meer dan 1 miljard tekort. De investeringen in de infrastructuur van de toekomst vragen nog eens 3 miljard per jaar tot 2040. In de brief schrijven Marjan Rintel en Steven van Eijck namens de Mobiliteitsalliantie: “Steeds waren we bezig om het ene gat met het andere te dichten. Het gaat niet lang duren voordat dit ons opbreekt. We ervaren iedere dag al wat de afsluiting van de Haringvlietbrug voor effect heeft op de maatschappij. Als we nu niets doen, gaan dit soort taferelen zich vaker voordoen. Op de weg, op het spoor, in het OV en op het fietspad.”

IMA

De alliantie verwijst hierbij naar de recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het Ministerie van IenW, die aantoont dat de mobiliteitsbehoefte en het aantal verplaatsingen ondanks meer thuiswerken de komende decennia met tientallen procenten toenemen. “Naast de grote uitdagingen in de beheer- en onderhoudsopgaven moeten dus ook de infraknelpunten worden opgelost om deze groei het hoofd te kunnen bieden. En om betere en snellere verbindingen te realiseren: naar het buitenland, tussen de landsdelen, van en naar de Randstad én binnen stedelijk gebied.”

Lees ook:
Mobiliteitsalliantie pleit voor forse investering in mobiliteit