BOVAG: 7 procent salarisverhoging voor koopkrachtverbetering

BOVAG heeft in het cao-overleg namens de werkgevers een loonbod gedaan waarmee de inflatie in de looptijd van de cao voor werknemers volledig wordt gecompenseerd. Onderdeel van het aanbod is tevens reparatie van de inflatie gedurende de afgelopen crisis-cao. In totaal ontvangt een werknemer in 22 maanden een salarisverhoging van 7 procent. Daarmee is koopkrachtbehoud verzekerd.

BOVAG heeft dat bod op tafel gelegd bij de tweede overlegronde over een nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MvT). ‘Ondanks de onzekere situatie in de wereld, die nu al zijn weerslag heeft op diverse MvT-sectoren, biedt BOVAG daar bovenop een koopkrachtverbetering.’ Concreet is het aanbod 6 procent loonsverhoging over de looptijd tot november 2023. Met inbegrip van de eerdere verhoging per 1 januari 2022 van 1 procent worden de salarissen in 2022 met 3 procent verhoogd en in 2023 met 4 procent. In totaal ontvangt een werknemer in 22 maanden dus een salarisverhoging van 7 procent.

Waarderen

Caroline Bekkering van de BOVAG-delegatie: “Hiermee laten de werkgevers zien dat ze de medewerkers in onze sector waarderen en dat ze hun koopkracht ruim op peil willen houden. Overigens zien we dat de feitelijke lonen (de lonen die daadwerkelijk betaald worden, en dus niet de lonen uit de cao-schaal) ook behoorlijk gestegen zijn, de afgelopen tijd. Dat bewijst dat ook de individuele werkgevers op allerlei wijzen hun waardering laten blijken aan hun medewerkers. En dat is belangrijk, want we hebben allemaal belang bij een aantrekkelijke sector.”

Jeugd

Naast de loonvoorstellen heeft BOVAG onder meer geopperd om de jeugdschalen voor mensen met een relevante, afgeronde opleiding vast te stellen op 20 jaar of ouder. Daarnaast is voorgesteld om de dagvensters van maandag t/m vrijdag in de diverse sectoren van de cao MvT te harmoniseren en te verruimen naar 14 uur voor nieuwe medewerkers. Ook heeft BOVAG voorgesteld om de gecertificeerde opleiding voor het werken aan elektrische voertuigen te laten subsidiëren door opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT.

BOVAG en de vakbonden praten de komende weken verder over de arbeidsvoorwaarden en andere aanpassingen van de cao MvT. De huidige cao loopt tot 31 maart 2022 en er vallen ruim 81.000 mensen onder.

Lees ook:
‘Werkgevers hebben oog voor hoge inflatie’

BOVAG: 7 procent salarisverhoging voor koopkrachtverbetering - Automobielmanagement.nl

BOVAG: 7 procent salarisverhoging voor koopkrachtverbetering

BOVAG heeft in het cao-overleg namens de werkgevers een loonbod gedaan waarmee de inflatie in de looptijd van de cao voor werknemers volledig wordt gecompenseerd. Onderdeel van het aanbod is tevens reparatie van de inflatie gedurende de afgelopen crisis-cao. In totaal ontvangt een werknemer in 22 maanden een salarisverhoging van 7 procent. Daarmee is koopkrachtbehoud verzekerd.

BOVAG heeft dat bod op tafel gelegd bij de tweede overlegronde over een nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MvT). ‘Ondanks de onzekere situatie in de wereld, die nu al zijn weerslag heeft op diverse MvT-sectoren, biedt BOVAG daar bovenop een koopkrachtverbetering.’ Concreet is het aanbod 6 procent loonsverhoging over de looptijd tot november 2023. Met inbegrip van de eerdere verhoging per 1 januari 2022 van 1 procent worden de salarissen in 2022 met 3 procent verhoogd en in 2023 met 4 procent. In totaal ontvangt een werknemer in 22 maanden dus een salarisverhoging van 7 procent.

Waarderen

Caroline Bekkering van de BOVAG-delegatie: “Hiermee laten de werkgevers zien dat ze de medewerkers in onze sector waarderen en dat ze hun koopkracht ruim op peil willen houden. Overigens zien we dat de feitelijke lonen (de lonen die daadwerkelijk betaald worden, en dus niet de lonen uit de cao-schaal) ook behoorlijk gestegen zijn, de afgelopen tijd. Dat bewijst dat ook de individuele werkgevers op allerlei wijzen hun waardering laten blijken aan hun medewerkers. En dat is belangrijk, want we hebben allemaal belang bij een aantrekkelijke sector.”

Jeugd

Naast de loonvoorstellen heeft BOVAG onder meer geopperd om de jeugdschalen voor mensen met een relevante, afgeronde opleiding vast te stellen op 20 jaar of ouder. Daarnaast is voorgesteld om de dagvensters van maandag t/m vrijdag in de diverse sectoren van de cao MvT te harmoniseren en te verruimen naar 14 uur voor nieuwe medewerkers. Ook heeft BOVAG voorgesteld om de gecertificeerde opleiding voor het werken aan elektrische voertuigen te laten subsidiëren door opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT.

BOVAG en de vakbonden praten de komende weken verder over de arbeidsvoorwaarden en andere aanpassingen van de cao MvT. De huidige cao loopt tot 31 maart 2022 en er vallen ruim 81.000 mensen onder.

Lees ook:
‘Werkgevers hebben oog voor hoge inflatie’