5 mei vrije dag in de autobranche, cao definitief

In de nieuwe cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf is afgesproken dat 5 mei als officiële feestdag wordt toegevoegd. Dat gaat direct in en geldt dus ook dit jaar al.

Het principeakkoord dat BOVAG en vakbonden op 17 maart hebben gesloten voor de cao MvT is omgezet in een definitieve cao. De achterban van vakbonden heeft zaterdag ingestemd met het gesloten akkoord. De achterban van BOVAG had eerder al ingestemd. “Wij hebben een cao. In deze tijd een prestatie van bonden en werkgevers om er samen uit te komen. Dat is gelukt,’’ zegt algemeen voorzitter Han ten Broeke op Twitter.

Terugwerkende kracht

De cao gaat voor BOVAG-leden in op 1 april 2022, dus met terugwerkende kracht. Werknemers die op 5 mei toch werken, ontvangen een toeslag van 85 procent. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de medewerker in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven. Voor medewerkers van autoverhuurbedrijven, autowasbedrijven, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten geldt een andere toeslag.

Feestdagen

De afspraken in de cao over feestdagen en toeslagen wanneer een medewerker op een feestdag werkt, gelden voor alle medewerkers, met uitzondering van verkopers, meldt BOVAG nog. Verkopers hebben op 5 mei dus geen recht op een vrije dag en als zij op 5 mei werken hoeven zij volgens de cao geen toeslag op het salaris te krijgen. Een ander gevolg van het ingaan van de nieuwe cao is dat bedrijven vanaf nu weer een proeftijd van twee maanden kunnen afspreken in plaats van één maand.

Na aanmelding van de cao bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt direct ook algemeen-verbindend-verklaring (avv) aangevraagd. Met deze verklaring geldt de cao voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, ook als zij geen lid zijn van BOVAG. BOVAG zal melden wanneer de avv rond is.

Lees ook:
BOVAG: 7 procent salarisverhoging voor koopkrachtverbetering

5 mei vrije dag in de autobranche, cao definitief - Automobielmanagement.nl

5 mei vrije dag in de autobranche, cao definitief

In de nieuwe cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf is afgesproken dat 5 mei als officiële feestdag wordt toegevoegd. Dat gaat direct in en geldt dus ook dit jaar al.

Het principeakkoord dat BOVAG en vakbonden op 17 maart hebben gesloten voor de cao MvT is omgezet in een definitieve cao. De achterban van vakbonden heeft zaterdag ingestemd met het gesloten akkoord. De achterban van BOVAG had eerder al ingestemd. “Wij hebben een cao. In deze tijd een prestatie van bonden en werkgevers om er samen uit te komen. Dat is gelukt,’’ zegt algemeen voorzitter Han ten Broeke op Twitter.

Terugwerkende kracht

De cao gaat voor BOVAG-leden in op 1 april 2022, dus met terugwerkende kracht. Werknemers die op 5 mei toch werken, ontvangen een toeslag van 85 procent. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de medewerker in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven. Voor medewerkers van autoverhuurbedrijven, autowasbedrijven, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten geldt een andere toeslag.

Feestdagen

De afspraken in de cao over feestdagen en toeslagen wanneer een medewerker op een feestdag werkt, gelden voor alle medewerkers, met uitzondering van verkopers, meldt BOVAG nog. Verkopers hebben op 5 mei dus geen recht op een vrije dag en als zij op 5 mei werken hoeven zij volgens de cao geen toeslag op het salaris te krijgen. Een ander gevolg van het ingaan van de nieuwe cao is dat bedrijven vanaf nu weer een proeftijd van twee maanden kunnen afspreken in plaats van één maand.

Na aanmelding van de cao bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt direct ook algemeen-verbindend-verklaring (avv) aangevraagd. Met deze verklaring geldt de cao voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, ook als zij geen lid zijn van BOVAG. BOVAG zal melden wanneer de avv rond is.

Lees ook:
BOVAG: 7 procent salarisverhoging voor koopkrachtverbetering