Dat meldt het Milieu en Natuur Planbureau op haar website. Ondanks de daling lijkt de doelstelling van 140 gram CO2 per kilometer in 2008/2009 niet tijdig gehaald te worden. Deze doelstelling is vastgelegd in convenanten tussen de EU en de auto-industrie. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de gemiddelde uitstoot in 2006 in de EU 160 gram CO2 per kilometer bedroeg. In Nederland is in de afgelopen jaren eveneens sprake van een dalende trend maar deze is iets achtergebleven bij de Europese ontwikkeling: in 2006 was de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in Nederland circa 166 gram per kilometer.