De wet is daardoor een ‘tandeloze tijger’ geworden, vindt Stichting Natuur en Milieu want die is teleurgesteld over de uitslag. De wet stimuleert autofabrikanten volstrekt onvoldoende om hun modellen zuiniger en minder klimaatbelastend te maken, zo vindt de organisatie. De CO2-uitstoot van personenauto’s zal daardoor niet zo snel dalen als nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft.
Deze doelstellingen zijn bedoeld om echt grootschalige klimaatverandering te voorkómen. Vooral voor Nederland heeft deze uitslag ernstige gevolgen. Het nationale regeringsprogramma Schoon en Zuinig, waarin de nationale klimaatdoelstellingen verankerd liggen, leunt zwaar op klimaatwetgeving uit Europa.
Schoon en Zuinig gaat uit van een zeer ambitieuze CO2-uitstootnorm voor personenauto’s: 120gr/km in 2012 en 80gr/km in 2020. Dat is dus nu feitelijk geworden: 130gr/km in 2015 en (onder voorbehoud) 95gr/km in 2020. Het CO2-heil gaat voor Nederland dus niet uit Europa komen en Nederland is nu genoodzaakt drastische maatregelen te nemen om toch aan haar klimaatverplichtingen te kunnen voldoen.
Natuur en Milieu is bovendien bezorgd over de rol van industrie en politiek bij het aanpakken van de klimaatproblematiek. In plaats van de klimaatuitdaging aan te gaan door ook personenauto’s een stevige bijdrage te laten leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot, heeft de Europese Unie (en dan met name Frankrijk en Duitsland) vooral de industriële belangen voorop gezet. De auto-industrie heeft met zijn grote lobbykracht laten zien dat ze politieke processen naar haar hand kan zetten, vindt Natuur en Milieu. ‘Hoewel het onbekend is hoeveel miljoenen euro’s de auto-industrie aan deze lobby heeft uitgegeven, had het beter geïnvesteerd kunnen worden in onderzoek naar zuinige automodellen.’
V
oor Nederland lijkt de tijd gekomen voor eigen maatregelen voor CO2-reductie van het  wegverkeer. Nederland zou voortvarend aan de slag kunnen gaan met de zogenoemde elektrificatie van auto’s. De Nederlandse regering zou het voortouw hierin kunnen nemen door in de aanbestedingsregels de aankoop van elektrische auto’s te stimuleren.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding