Elk jaar moet het aandeel van het Nederlandse wagenpark dat uitgerust is met De Nieuwe Band met vijf procent groeien. Hierdoor wordt het in het verkeer veiliger, voor omwonenden stiller, het milieu beter en voor de automobilist goedkoper. De Nieuwe Band is een band die voldoet aan de toekomstige, strengere EU-normen voor grip, geluid en rolweerstand. Als onderdeel van de campagne zal de RDW banden gaan beoordelen op deze eigenschappen.

Consumenten kunnen zo bij de keuze voor nieuwe banden bewust bijdragen aan het milieu en hun eigen portemonnee. Want De Nieuwe Band is niet duurder en levert bovendien wat op. Zo bespaart het brandstof en slijt hij minder snel. Uit recent onderzoek in Duitsland blijkt dat 25 procent van alle ongevallen met letsel veroorzaakt wordt door technische mankementen aan de auto. Hiervan heeft 45 procent te maken met bandenproblemen, zoals een verkeerde bandenspanning.
De Nieuwe Band is veiliger omdat deze meer grip op de weg heeft. Ook is de Nieuwe Band zuiniger omdat hij minder rolweerstand heeft. Als het aantal auto’s met De Nieuwe Band elk jaar met vijf procent stijgt dan resulteert dit over een periode van vijf jaar in een vermindering van circa twee kiloton aan CO2. Verder is De Nieuwe Band stiller. Vanaf 40 tot 60 km/u overheerst bij auto’s het bandenlawaai. Als alle Nederlandse automobilisten overstappen op De Nieuwe Band dan neemt het verkeerslawaai af met 2 tot 3 decibel. Dit is qua geluidservaring een halvering van het lawaai.
De juiste bandenspanning is essentieel voor de eigenschappen van elke autoband. Daarom staat ook de bandenspanning komende tijd centraal staan in de campagne. Controle op bandenspanning wordt ook een vast onderdeel van de apk. De campagne De Nieuwe Band is onderdeel van Het Nieuwe Rijden. SenterNovem voert de campagne uit in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tijdens de startbijeenkomst tekenden negentien bedrijven een intentieverklaring waarin zij aangeven een voortrekkersrol te nemen in de toepassing van De Nieuwe Band. De ondertekenende partijen zijn: Arval, Bovag, DCMR Milieudienst Rijnmond, Euromaster, HIER, ING Carlease, Stichting Innonoise, Instituut voor Duurzame Mobiliteit, Milieu Centraal, Multilease, Nederlandse Stichting Geluidshinder, Profile Tyrecenter, RAI Vereniging, de gemeente Rotterdam, Strix Lease, Terberg Leasing, TNT Post pakketservice, provincie Utrecht, VVN, VACO, het ministerie van Verkeer en Waterstaat.