Dit is de belangrijkste conclusie uit het jaarlijkse onderzoek van onderzoeksbureau Heliview in opdracht van BMW Group Nederland. Voor het onderzoek ondervroeg Heliview driehonderd beheerders van wagenparken naar de manier waarop zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De inzet van zuinige auto’s met een groen milieulabel zorgt volgens de respondenten ook voor kostenvoordelen. Indirect heeft de economische crisis daardoor een positief effect op het milieu. Onder de wagenparkbeheerders blijkt BMW in 2009 de meeste bekendheid te genieten als merk met groene labels, Toyota volgt op de tweede plaats.

Bij bedrijven met grote wagenparken is groen rijden de norm geworden, concludeert Heliview. Het aanschaffen van een auto met groen A-, B- of C-label is de meest populaire maatregel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook hybride auto’s, lagere bijtelling en het aanschaffen van een auto onder de ‘slurptax’-grens zijn populair.

Diederik Reitsma van BMW Group Nederland: "Het onderzoek toont aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen echt op de agenda van wagenparkbeheerders staat."

Omdat naast milieubesparende technieken ook de berijder een grote rol speelt in zuiniger rijden ondertekent BMW Nederland  vandaag een officiële samenwerking met ‘Het Nieuwe Rijden’, een initiatief van SenterNovem en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM.