De wijzigingen gaan in op 18 juli, zo meldt SenterNovem. Nieuw in de regeling is dat nu ook nieuwe bestelwagens met een Euro V- of EEV-motor in aanmerking komen voor subsidie. De ondergrens van de gewichtsklasse voor nieuwe, nog ongebruikte, vrachtwagens en bussen is verlaagd van 3500 kg naar 2800 kg. VROM heeft bovendien het subsidiebudget van drie miljoen euro verhoogd naar 5,5 miljoen euro.
De verruiming voor Euro V geldt tot 1 oktober 2009. Vanaf deze datum moeten nieuwe vrachtwagens, bussen én bestelwagens verplicht voldoen aan de Euro V-norm. Subsidie is daarna nog slechts beschikbaar voor vrachtwagens en bussen met een EEV-motor en bestelwagens van 2800 tot 3500 kg met een EEV-motor waarvan de fijnstofemissie gelijk aan of minder dan 10 mg/kWh is. Het definitieve kenteken voor de bestelwagen moet dan wel op of na 1 oktober 2009 zijn afgegeven. Meer informatie over de subsidiebedragen en voorwaarden is te vinden op de website www.senternovem.nl/euro5.
En de subsidieregeling voor het laten plaatsen van een roetfilter op een mobiele machine is uitgebreid met veegmachines, mobiele puinbrekers, ankerboormachines en tractoren. De regelingen maken deel uit van een breed pakket maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.