Precies op dat tijdstip sluit het subsidieloket. Tot een minuut ervoor kunnen autobedrijven hun aanvraag nog indienen bij Agentschap NL; na deze deadline worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Digitaal indienen kan via www.agentschapnl.nl/sloopregeling.

De Nationale Sloopregeling werd van kracht op 29 mei 2009. Gemiddeld werden iedere maand meer dan 7200 auto’s ingeleverd op basis van de regeling. De einddatum en het tijdstip zijn gisteren (19 april) gepubliceerd in de Staatscourant, ten teken dat het einde van de regeling definitief is. Begin april waren meer dan 65 duizend auto’s in de nationale sloopregeling aangemeld. Voor zestigduizend auto’s is daadwerkelijk subsidie aangevraagd bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem). Naar verwachting zullen uiteindelijk ruim tachtigduizend auto-eigenaren gebruik hebben gemaakt van de regeling.

Autobedrijven wordt geadviseerd de last minute subsidieaanvragen digitaal in te dienen; bij versturen via de post bestaat het risico dat de aanvraag na sluitingstijd arriveert bij AgentschapNL – en niet meer in behandeling wordt genomen. Geldt er een lange levertijd voor een bepaalde auto, dan blijft de premie maximaal zes maanden op de plank liggen.

Agentschap NL gaat ervan uit dat het nog enkele maanden zal duren eer de organisatie alle aanvragen heeft afgehandeld. Zijn de benodigde papieren niet compleet of is het kenteken nog niet bekend, dan dan geeft Agentschap NL een zogeheten ‘verleningsbeschikking’ af: de subsidie wordt dan maximaal een half jaar geparkeerd.