Elektrisch rijden: méér laadpunten, betere snelladers en groeiende interesse

18.000 laadpunten. Zoveel moet Nederland er komende jaren plaatsen. Ten minste, als de Europese Commissie en het Europees Parlement hun zin krijgen en landen gaan verplichten tot het aanleggen van laadinfra.

Op Europees niveau is hierover het laatste woord nog niet gezegd. RAI Vereniging ziet het idee rond uitbreiding van het aantal laadpunten wel zitten. In heel Europa gaat het over 450.000 stuks per 2020.

Zwarte lijst
Nederland is een koploper en telt al 6.000 openbare en semi-openbare laadplekken, plus meer dan honderd snellaadpunten. Dat laatste ligt gevoelig bij de heavy users – want dertig locaties ervan staan op de zwarte lijst. Volgens exploitant The New Motion zijn ze nogal storingsgevoelig en is de kans groot dat snelladen gewoon niet lukt. EV-rijders kunnen ze voorlopig beter links laten liggen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, meldt The New Motion. Maar aangezien het ongemak al vele maanden speelt, kan het nog wel even duren.

Grote vragen
Gelukkig ziet veertig procent van de Nederlanders elektrisch rijden wél zitten. Maar overstappen ho maar. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu en Milieudefensie. Waarom haakt de Nederland af? De auto’s zijn te duur en de angst om met een lege accu te stranden. Daarnaast zijn er grote vragen over de restwaarde van elektrische auto’s.

Niet druk
Vier Japanners maken zich niet druk over bereik, werkende laadpunten of restwaarde. Met hun omgebouwde Suzuki Every reden ze achter elkaar 1.300 kilometer op een volle accu. Da’s in één ruk van de Waddenzee naar de Middellandse Zee. De rit duurde wel even, want de gemiddelde snelheid bedroeg een zuinige 30 km/u. De standaardversie van de elektro-Suzuki haalt 100 km op een volle accu.

Bron: ZERauto

Elektrisch rijden: méér laadpunten, betere snelladers en groeiende interesse - Automobielmanagement.nl

Elektrisch rijden: méér laadpunten, betere snelladers en groeiende interesse

18.000 laadpunten. Zoveel moet Nederland er komende jaren plaatsen. Ten minste, als de Europese Commissie en het Europees Parlement hun zin krijgen en landen gaan verplichten tot het aanleggen van laadinfra.

Op Europees niveau is hierover het laatste woord nog niet gezegd. RAI Vereniging ziet het idee rond uitbreiding van het aantal laadpunten wel zitten. In heel Europa gaat het over 450.000 stuks per 2020.

Zwarte lijst
Nederland is een koploper en telt al 6.000 openbare en semi-openbare laadplekken, plus meer dan honderd snellaadpunten. Dat laatste ligt gevoelig bij de heavy users – want dertig locaties ervan staan op de zwarte lijst. Volgens exploitant The New Motion zijn ze nogal storingsgevoelig en is de kans groot dat snelladen gewoon niet lukt. EV-rijders kunnen ze voorlopig beter links laten liggen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, meldt The New Motion. Maar aangezien het ongemak al vele maanden speelt, kan het nog wel even duren.

Grote vragen
Gelukkig ziet veertig procent van de Nederlanders elektrisch rijden wél zitten. Maar overstappen ho maar. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu en Milieudefensie. Waarom haakt de Nederland af? De auto’s zijn te duur en de angst om met een lege accu te stranden. Daarnaast zijn er grote vragen over de restwaarde van elektrische auto’s.

Niet druk
Vier Japanners maken zich niet druk over bereik, werkende laadpunten of restwaarde. Met hun omgebouwde Suzuki Every reden ze achter elkaar 1.300 kilometer op een volle accu. Da’s in één ruk van de Waddenzee naar de Middellandse Zee. De rit duurde wel even, want de gemiddelde snelheid bedroeg een zuinige 30 km/u. De standaardversie van de elektro-Suzuki haalt 100 km op een volle accu.

Bron: ZERauto