De laadpalen maken deel uit van het proefproject ‘Brabantse aanpak publieke laadinfrastructuur’. Het project is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de B5-steden en netbeheerder Enexis.

Plaatsing van een innovatieve laadpaal vindt alleen plaats na een concrete aanvraag van een berijder van een elektrische auto. De gemeenten werken actief mee aan de opzet en realisatie van het proefproject. Bovendien verwerken de gemeenten de aanvragen van berijders van elektrische auto’s om een laadpaal te plaatsen binnen driehonderd meter van hun woning.
Het gaat hier om de zogenaamde laadpaal ‘light’. De palen zijn ruim vijftig procent goedkoper dan andere publieke laadpalen. Ook is het ontwerp geschikt voor slim laden. Deze techniek benut de capaciteit van het elektriciteitsnet optimaal en voorkomt kostbare aanpassingen aan het elektriciteitsnet door de groeiende vraag naar elektriciteit. Bovendien wordt het voor gebruikers van deze laadpalen mogelijk om hun eigen energieleverancier voor het laden te kiezen.