Dat leert het vandaag gepubliceerde duurzaamheidverslag 2013 van ARN, het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche.

Het vorig jaar reeds bereikte percentage van 95,9% is opgebouwd uit twee componenten; 86% van het gewicht van de Nederlandse autowrakken is direct als product of materiaal hergebruikt en van 9,9% is de energie teruggewonnen door verbranding. De Europese doelstelling voor 2015 schrijft voor dat van de 95% doelstelling minimaal 85% van het gewicht van de auto als product of materiaal moet worden hergebruikt.

ARN recyclede vorig jaar 196.763 autowrakken op een milieuverantwoorde manier. Dit is 82,9% van het totaal aantal van 237.207 in Nederland verwerkte autowrakken. De stijging van het hergebruikpercentage is volgens ARN direct terug te voeren op de inzet van de PST-fabriek in Tiel.  Daar wordt het shredderafval van de Nederlandse autowrakken gescheiden in bruikbare materiaalstromen. De PST-fabriek is in 2013 vol in bedrijf gekomen. In de berekening van de recyclingrealisatie over 2013 is het effect van de PST-fabriek voor het eerst meegenomen.