Recycling auto-accu’s voor grootschalige energieopslag

Suez – specialist in duurzaam afvalmanagement – en Cofely – technisch dienstverlener – hebben samen het startsein gegeven voor ‘ReCharge’, een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om auto-accu’s aan het einde van hun automotive levensduur te hergebruiken door ze in te zetten in de energieketen.

In het project komen twee ketens samen:  enerzijds de afvalketen – het ophalen en verwerken van de batterij – en anderzijds de energieketen. Gebruikte accu’s worden in een ‘power tower’ geplaatst met als doel om energieoverschotten uit zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan of om spanningspieken af te vlakken. Het onderzoek heeft een landelijke reikwijdte en brengt voor het eerst in kaart of ook EV-accu’s hiervan onderdeel kunnen zijn. Naar verwachting zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie aan het einde van het jaar bekend.

Is het technologisch, juridisch, organisatorisch en bovendien economisch haalbaar om het hergebruik van auto-accu’s naar een hoger niveau te tillen door deze in de energieketen te integreren? Deze vraag staat aan de basis van het haalbaarheidsonderzoek dat Suez en Cofely gaan verrichten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het onderzoek met een subsidie.

Bijzonder is dat de studie zich niet alleen richt op accu’s uit traditionele auto’s, maar vooral op zogenoemde EV-accu’s. Hoewel er steeds meer elektrische voertuigen op de weg zijn, is er nog geen sprake van recycling van zulke accu’s. Hier is volgens Suez en Cofely nog een wereld te winnen. Zo waren er in 2015 ongeveer 90 000 hybride en volledig elektrische voertuigen in Nederland op de weg. Aan vermogen is dit ruim 750 megawatt, wat overeenkomt met een grote energiecentrale. De markt voor elektrische voertuigen groeit gestaag door, zeker nu er door gunstige fiscale regelgeving in 2015 veel hybride en elektrische auto’s zijn bijgekomen.

Het verbinden van ketens

Bij het recyclen van de accu’s worden de afvalketen en de energieketen met elkaar verbonden. Tussen beide ketens wordt een knooppunt gecreëerd in de vorm van een ‘power tower’. Hier kunnen de accu’s worden gebruikt om tijdelijke elektriciteitsoverschotten uit hernieuwbare energiebronnen op te slaan die later aan energienetwerken worden teruggegeven, zodra de behoefte aan stroom stijgt. Dit maakt het mogelijk vraag en aanbod naar energie optimaal op elkaar af te stemmen. 

"ReCharge moet in kaart brengen of auto-accu’s met het oog op technische en economische aspecten kunnen worden ingezet voor hergebruik in de energieketen. Zo kunnen accu’s als ‘reservoir’ fungeren waarbij overtollige energie wordt opgeslagen en later weer wordt ingezet zodra de behoefte hieraan toeneemt", vertelt Mascha van Vuuren-Sanders, algemeen directeur Cofely Energy & Infra.

"Het is belangrijk op zoek te gaan naar creatieve en concrete oplossingen om ook in de energiebehoefte van de toekomst te kunnen voorzien. In een circulaire economie is afval een grondstof voor nieuwe producten. Op basis van dit gegeven willen we onderzoeken of we twee vliegen in één klap kunnen slaan: het recyclen van auto-accu’s tot nieuwe producten die een tweede leven krijgen en accu’s inzetten als ‘opslagstation’ voor hernieuwbare energie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het mogelijk moet zijn om deze twee ketens op een intelligente manier te sluiten", aldus Freek Bakker, directeur Operations Suez Nederland.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Recycling auto-accu’s voor grootschalige energieopslag - Automobielmanagement.nl

Recycling auto-accu’s voor grootschalige energieopslag

Suez – specialist in duurzaam afvalmanagement – en Cofely – technisch dienstverlener – hebben samen het startsein gegeven voor ‘ReCharge’, een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om auto-accu’s aan het einde van hun automotive levensduur te hergebruiken door ze in te zetten in de energieketen.

In het project komen twee ketens samen:  enerzijds de afvalketen – het ophalen en verwerken van de batterij – en anderzijds de energieketen. Gebruikte accu’s worden in een ‘power tower’ geplaatst met als doel om energieoverschotten uit zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan of om spanningspieken af te vlakken. Het onderzoek heeft een landelijke reikwijdte en brengt voor het eerst in kaart of ook EV-accu’s hiervan onderdeel kunnen zijn. Naar verwachting zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie aan het einde van het jaar bekend.

Is het technologisch, juridisch, organisatorisch en bovendien economisch haalbaar om het hergebruik van auto-accu’s naar een hoger niveau te tillen door deze in de energieketen te integreren? Deze vraag staat aan de basis van het haalbaarheidsonderzoek dat Suez en Cofely gaan verrichten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het onderzoek met een subsidie.

Bijzonder is dat de studie zich niet alleen richt op accu’s uit traditionele auto’s, maar vooral op zogenoemde EV-accu’s. Hoewel er steeds meer elektrische voertuigen op de weg zijn, is er nog geen sprake van recycling van zulke accu’s. Hier is volgens Suez en Cofely nog een wereld te winnen. Zo waren er in 2015 ongeveer 90 000 hybride en volledig elektrische voertuigen in Nederland op de weg. Aan vermogen is dit ruim 750 megawatt, wat overeenkomt met een grote energiecentrale. De markt voor elektrische voertuigen groeit gestaag door, zeker nu er door gunstige fiscale regelgeving in 2015 veel hybride en elektrische auto’s zijn bijgekomen.

Het verbinden van ketens

Bij het recyclen van de accu’s worden de afvalketen en de energieketen met elkaar verbonden. Tussen beide ketens wordt een knooppunt gecreëerd in de vorm van een ‘power tower’. Hier kunnen de accu’s worden gebruikt om tijdelijke elektriciteitsoverschotten uit hernieuwbare energiebronnen op te slaan die later aan energienetwerken worden teruggegeven, zodra de behoefte aan stroom stijgt. Dit maakt het mogelijk vraag en aanbod naar energie optimaal op elkaar af te stemmen. 

"ReCharge moet in kaart brengen of auto-accu’s met het oog op technische en economische aspecten kunnen worden ingezet voor hergebruik in de energieketen. Zo kunnen accu’s als ‘reservoir’ fungeren waarbij overtollige energie wordt opgeslagen en later weer wordt ingezet zodra de behoefte hieraan toeneemt", vertelt Mascha van Vuuren-Sanders, algemeen directeur Cofely Energy & Infra.

"Het is belangrijk op zoek te gaan naar creatieve en concrete oplossingen om ook in de energiebehoefte van de toekomst te kunnen voorzien. In een circulaire economie is afval een grondstof voor nieuwe producten. Op basis van dit gegeven willen we onderzoeken of we twee vliegen in één klap kunnen slaan: het recyclen van auto-accu’s tot nieuwe producten die een tweede leven krijgen en accu’s inzetten als ‘opslagstation’ voor hernieuwbare energie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het mogelijk moet zijn om deze twee ketens op een intelligente manier te sluiten", aldus Freek Bakker, directeur Operations Suez Nederland.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding