Dat stellen een aantal leden van de Franse commissie die een reeks dieselauto’s heeft getest na het bekend worden van het VW-dieselschandaal. Ze suggereren daarmee dat de Staat bepaalde belastende informatie wilde wegmoffelen omdat het zelf nog altijd 20 procent van de aandelen Renault in handen heeft.

Het rapport vermeldde wel dat bepaalde Renault-modellen tot 11 keer meer stikstof uitstoten dan in de EU is toegestaan. Maar de bevinding dat een ‘stikstofval’ in de Captur extra hard ging draaien zodra de auto werd klaar gemaakt voor een officiële emissietest maar niet tijdens normale rij-omstandigheden is niet in de eindversie te vinden. Volgens de commissieleden die dat constateerden is er echter geen bewijs gevonden dat Renault sjoemelsoftware zoals die van VW heeft gebruikt. Ze vinden echter wel dat meer onderzoek nodig zou zijn.