In het rubbergranulaat zitten kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Volgens Zembla ontstond in 2015 onrust onder de banden- en rubbergranulaatfabrikanten vanwege strengere Europese regelgeving voor rubberproducten die in contact komen met de huid. Daarin is bepaald dat van acht kankerverwekkende PAK’s nog maar maximaal 1 milligram per kilo in het rubber mag zitten. Maar: "In het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden is het gehalte van die stoffen veel hoger", aldus Zembla.

In de Verenigde Staten en Groot Brittannië zouden steeds meer voetballers een verband leggen tussen het spelen op deze velden en het feit dat zij kanker hebben gekregen. Maar volgens Zembla houdt Nederland tegen dat het rubber in de kunstgrasvelden onder de strengere norm moet vallen zodat er voor de kunstgrasindustrie helemaal niets verandert.

Het aantal kunstgras voetbalvelden in Nederland is tussen 2007 en 2016 gestegen van zo’n 300 naar 2000. In negentig procent van deze velden is rubbergranulaat ingestrooid dat afkomstig is van gemalen autobanden. Per voetbalveld worden in totaal zo’n 20 duizend banden gebruikt.

De aflevering van Zembla is via deze LINK terug te kijken