Afgelopen week publiceerde Natuur & Milieu een ranking van gemeenten met betrekking tot hun duurzame inkoop. Gemeente Leeuwarden scoort daarin het hoogst: een 8,1. Leeuwarden staat alleen voertuigen toe die rijden op groen gas of elektrisch. Ook Den Haag scoort hoog met een 7,9, Haarlemmermeer krijgt een 7.

Een groot aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, scoort echter een dikke onvoldoende. Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu: "Opmerkelijk dat juist een stad als Amsterdam, dat vooroploopt op duurzame mobiliteit met elektrische taxi’s en een milieuzone, niet om duurzame voertuigen vraagt bij hun leerlingenvervoer."

Nederlandse gemeenten, vertegenwoordigd in de VNG, hebben afgesproken om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. Voor de milieu-impact is mobiliteit een belangrijke inkoopcategorie. Zo is het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) voor circa 80% verantwoordelijk voor alle taxivervoer in Nederland en heeft het een forse impact op klimaat en luchtkwaliteit.

In het onderzoek zijn alle 145 gemeentes gerangschikt die vanaf medio 2015 tot de eerste helft van 2016 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. Dat betreft het eigen wagenpark van de gemeentes, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. De resultaten kwamen tot stand door 85 aanbestedingen te screenen.

Bron: Trends in Autoleasing