Die ambitieuze doelstelling staat in de World Energy Outlook, het jaarlijks rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) over de grote trends op de energiemarkten. In de editie over 2016 tonen de energiespecialisten van het IEA zich tegelijk optimistisch en pessimistisch.

Positief is dat consequent volgehouden regeringsmaatregelen en een efficiënter energiegebruik door burgers en bedrijven de behoefte aan klassieke, fossiele brandstoffen hebben doen afnemen en de aandacht plus kansen voor hernieuwbare, duurzame energiebronnen doen stijgen. Vooral het gebruik van steenkool is op zijn retour, met dank aan een verminderd aantal centrales in China.

Ook het benzine- en dieselverbruik in het verkeer neemt af, vooral bij personenwagens. De aanhoudende toename van het aantal auto’s, vooral in Aziatische groeilanden, kan op die manier worden gecompenseerd door een hogere efficiëntie van de verbrandingsmotoren, de opmars van biobrandstoffen en van elektrische modellen.

Die trend moet nog wel versterkt worden. Volgens het rapport zullen er tegen het jaar 2040 zo’n 700 miljoen elektrische auto’s moeten rondrijden om de beoogde klimaatdoelstelling (de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden te kunnen halen. Globaal ziet de IEA het aandeel van hernieuwbare bronnen als wind & zonne-energie tegen 2040 verdubbelen.

Negatief is echter dat het stijgende verbruik van fossiele brandstoffen nog niet gestopt is. Met name de (petrochemische) industrie en het luchtvaartverkeer is bij gebrek aan alternatieven nog steeds sterk aangewezen op olie. In de komende jaren zal vooral het gasverbruik nog fors toenemen, zo valt in de World Energy Outlook te lezen. Vooral het gastransport op zee, middels grote LNG schepen, zit in de lift.

Bron: Autointernationaal