Stroom voor elektrische auto’s blijft nog jaren vies

Het kabinet verbiedt met ingang van 2030 elektriciteitsproductie in Nederland met kolen als brandstof, meldt Rijksoverheid.nl. Dat betekent dat stroom – bijvoorbeeld om elektrische auto’s mee op te laden – nog jaren vies blijft. Een stap in de goede richting is het wel, ook al bestaan er twijfels over de vervolgstappen.

Stroom voor elektrische auto’s blijft nog jaren vies

Hemweg en Amercentrale

"De twee oudste centrales – de Hemweg en de Amercentrale – moeten eind 2024 stoppen met elektriciteitsproductie door middel van kolen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat", meldt Rijksoverheid.nl.
 

CO2-uitstoot terugdringen

Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan de afspraak uit het regeerakkoord dat de kolencentrales uiterlijk 2030 worden gesloten. Het verbod op kolen levert zo een maximale bijdrage aan de kabinetsambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen.
 

Vijf actieve kolencentrales in Nederland

Uit gegevens blijkt dat Nederland vijf actieve kolencentrales heeft. De drie nieuwste centrales in de Rotterdamse haven en de Eemshaven moeten uiterlijk 31 december 2029 stoppen met het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie. Voor de twee oudste centrales wordt dit verbod na 31 december 2024 van kracht. In de periode daaraan voorafgaand kunnen de eigenaren hun centrales geschikt maken voor elektriciteitsproductie door middel van andere brandstoffen, zoals duurzame biomassa.
 

Biomassa

Onder biomassa verstaan we organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Biomassa gaat de ovens in en dat levert stroom op. Klimaatneutraal is biomassa dus zeker niet. Sommige experts stellen zelfs dat biomassa meer bijdraagt aan de klimaatverandering dan verbranding van fossiele brandstoffen. Onder de streep is stroom pas echt duurzaam als het wordt opgewekt met water, wind of de zonne-energie. Stroom zal dus nog jaren allesbehalve groen zijn.

Bron: ZERauto 

 

Stroom voor elektrische auto’s blijft nog jaren vies - Automobielmanagement.nl

Stroom voor elektrische auto’s blijft nog jaren vies

Het kabinet verbiedt met ingang van 2030 elektriciteitsproductie in Nederland met kolen als brandstof, meldt Rijksoverheid.nl. Dat betekent dat stroom – bijvoorbeeld om elektrische auto’s mee op te laden – nog jaren vies blijft. Een stap in de goede richting is het wel, ook al bestaan er twijfels over de vervolgstappen.

Stroom voor elektrische auto’s blijft nog jaren vies

Hemweg en Amercentrale

"De twee oudste centrales – de Hemweg en de Amercentrale – moeten eind 2024 stoppen met elektriciteitsproductie door middel van kolen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat", meldt Rijksoverheid.nl.
 

CO2-uitstoot terugdringen

Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan de afspraak uit het regeerakkoord dat de kolencentrales uiterlijk 2030 worden gesloten. Het verbod op kolen levert zo een maximale bijdrage aan de kabinetsambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen.
 

Vijf actieve kolencentrales in Nederland

Uit gegevens blijkt dat Nederland vijf actieve kolencentrales heeft. De drie nieuwste centrales in de Rotterdamse haven en de Eemshaven moeten uiterlijk 31 december 2029 stoppen met het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie. Voor de twee oudste centrales wordt dit verbod na 31 december 2024 van kracht. In de periode daaraan voorafgaand kunnen de eigenaren hun centrales geschikt maken voor elektriciteitsproductie door middel van andere brandstoffen, zoals duurzame biomassa.
 

Biomassa

Onder biomassa verstaan we organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Biomassa gaat de ovens in en dat levert stroom op. Klimaatneutraal is biomassa dus zeker niet. Sommige experts stellen zelfs dat biomassa meer bijdraagt aan de klimaatverandering dan verbranding van fossiele brandstoffen. Onder de streep is stroom pas echt duurzaam als het wordt opgewekt met water, wind of de zonne-energie. Stroom zal dus nog jaren allesbehalve groen zijn.

Bron: ZERauto