De landsregering van Baden-Wurttemberg had nog een laatste poging gedaan het dieselverbod door een rechter te laten verbieden maar die wees de eis af. Voor bewoners van het betrokken gebied zelf geldt nog wel een overgangstermijn maar die loopt al over drie maanden af. Bovendien dreigt het rijverbod binnen afzienbare tijd ook te moeten gelden voor Euro 5 diesels omdat Stuttgart anders nog niet aan de eisen op het gebied van de luchtvervuiling zou kunnen voldoen. 

De woordvoerder van de gemeente heeft wel beloofd dat er voorlopig niet strikt gehandhaafd zal worden. De politie plant geen gerichte controles en ‘overtreders’ kunnen alleen gepakt worden als ze in de stad zouden parkeren. Als dat gebeurt dan krijgen ze voorlopig alleen een waarschuwing. Uiteindelijk staat op overtreding van het dieselverbod een boete van 80 euro, per keer.