Dat meldt Verkeersnet, het vakmagazine voor de mobiliteitsprofessional. Het dashboard Autodelen maakt onderdeel uit van de Green Deal Autodelen II. In juni 2015 werd de eerste Green Deal Autodelen ondertekend. Die is in oktober 2018 opgevolgd door de Green Deal Autodelen II voor nog eens drie jaar. Het doel is om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren en te faciliteren om hun mobiliteitsbehoefte zoveel mogelijk in te vullen met de mogelijkheden van autodelen. Een van de doelstellingen is dat het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s.

Afvlakking

Qua gebruikers groeien de aantallen goed door. Om het aantal van 100.000 deelauto’s te halen, is volgens de onderzoekers ‘een exponentiële groei’ nodig. De cijfers lieten dit afgelopen jaren ook zien. Echter, in 2019 is een ‘afvlakking’ in deze groei te zien. Om het door de betrokken partijen gestelde doel van de Green Deal te halen, moet er nog wel wat gebeuren, stellen ze.

Bij de stijging van het aantal deelauto’s zijn de autodeelplatforms het sterkst gegroeid. Het gaat hier om platforms waarbij mensen hun eigen auto verhuren aan anderen. Daarnaast is er een flinke groei van zakelijk autodelen. Particuliere initiatieven doen het ook erg goed. Het gaat hier om lokale initiatieven waarin groepjes particulieren een of meer auto’s delen. Meestal zijn het vaste groepen gebruikers die samen alle kosten voor hun rekening nemen.

Tweede auto

De groei van het aantal autodelers gaat sneller dan de groei van het aantal auto’s. Dat is gunstig, stelt CROW KpVV: het heeft immers weinig zin om veel deelauto’s te hebben die niet gedeeld worden. Hoe meer gebruikers per deelauto, hoe beter dat dus is. Dit betekent volgens het kennisnetwerk namelijk dat steeds meer mensen afzien van een eigen (tweede) auto. Vooral deze ‘tweede’ auto’s zijn vaak oud en vervuilend. Daarbij zijn veel mensen geneigd deze vaker te gebruiken als hij toch voor de deur staat. Als mensen in plaats daarvan een deelauto gebruiken, blijkt – aldus de onderzoekers – dat ze veel vaker een alternatief kiezen, zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Rijswijk

In het dashboard Autodelen is ook vastgelegd welke gemeenten de grootste groei doormaken. Zo is de gemeente Rijswijk opgeklommen naar de top-3. In verhouding tot het aantal inwoners blijft Utrecht de grootste autodeelgemeente.
Als het gaat om absolute aantallen, dan staat Amsterdam bovenaan. Rotterdam staat als enige G4-gemeente niet in de top-10, maar stijgt wel van de zeventiende plek plek naar de twaalfde plek. Nieuw in de top-10 zijn de gemeenten Bloemendaal, Gooise Meren en Rozendaal. Verdwenen uit de top-10 zijn Bunnik, Wageningen en Culemborg.