“We moeten ons duidelijk committeren aan scherpere klimaatdoelen in de Europese Unie. Het is beter dat we de omschakeling nu mede gestalte geven dan dat we bij de ontwikkelingen achter gaan lopen,’’ zegt Diess in een interview. “We staan voor de EU-doelstellingen voor autofabrikanten en de Green Deal. We kunnen niet langer vasthouden aan de status-quo. Veel sectororganisaties verdedigen die status omdat ze belangen vertegenwoordigen. Als verantwoordelijken moeten we echter zien te bekijken wat er in de omgeving in de komende twintig tot dertig jaar gaat gebeuren.’’

Diess acht het echter niet nodig om een vaste datum voor het uitbannen van de verbrandingsmotor te bepalen. “De scherpere CO2-grenswaarden leiden vanzelf tot het einde van verbrandingsmotoren. Benzine en diesel wordt duurder, elektrische auto’s worden goedkoper. Uiterlijk in 2026 is de E-auto het betere concept, ecologisch en economisch.’’