Op 12 april heeft de Tweede Kamer zich achter de conclusies van de Ketenstudie LPG geschaard en het kabinetsstandpunt daarover. Bovendien nam de kamer met algemene stemmen een motie aan waarin werd uitgesproken dat de huidige fiscale behandeling van autogas ongewijzigd blijft zolang autogas milieuvoordelen biedt ten opzichte van benzine en diesel. Staatssecretaris Van Geel zegt dat hij autogas vanwege het milieuvoordeel niet kan missen. In het convenant is overeen gekomen dat de overheid de luchtkwaliteitsvoordelen van autogas zal communiceren. Bovendien ondersteunt VROM het gebruik van autogas in plaats van diesel als een van de opties voor locale overheden om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. De autogasbranche zegt ook te zullen blijven investeren in nieuwe technologie waarmee de emissie van autogas verder zal verminderen. In de komende jaren worden onder andere de ‘koude start’ op autogas geïntroduceerd. Men ontwikkelt ook autogassystemen voor direct ingespoten motoren. In 2010 moeten alle lpg-tankstations voldoen aan een strengere veiligheidsnorm. Als de maatregelen zijn doorgevoerd resteren er naar schatting zestig van de tweehonderd stations die niet aan de nieuwe norm kunnen voldoen. Deze stations zullen worden verplaatst of anders moet de verkoop van autogas daar worden gestaakt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding