Na de conclusie van TNO en de Adviesdienst Verkeer dat SUV’s ‘gevaarlijker en minder zuinig zijn dan een doorsnee auto lanceert de minister – die voor haar ministerschap onder andere in de RvC van DC Nederland zat – op Prinsjesdag de voorgenomen BPM-wijzigingen. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot bepalen dan de nieuwe prijskaartjes die aan de BPM-belasting komen te hangen. Auto’s die een laag brandstofverbruik kunnen aantonen lijken er in de nieuwe situatie financieel goed uit te springen. De omstreden energielabels zijn hierin een leidraad. Branche-organisatie Bovag is als gesprekspartner volop betrokken bij de tot standkoming van de nieuwe regels. Kuin, hoofd fiscale dienst van de Bovag, denkt dat ‘er een systeem uitrolt dat meer beloont dan straft’. Volgens een officieel schrijven van de Bovag en RAI betwisten deze twee organisaties overigens dat de SUV’s vervuilender zijn dan ‘gewone auto’s’. Dat CO2 wel geacht wordt bij te dragen aan het broeikaseffect ontkennen de organisaties niet. RAI Vereniging vindt het principe dat ‘de vervuiler betaalt’ redelijk. Voor de consument is het een stimulans om milieuvriendelijke producten aan te schaffen. Maar de RAI heeft wel een principieel bezwaar tegen het gebruik van de BPM als kapstok voor deze differentiatie. Deze vaste belasting op auto’s gaat op termijn verdwijnen. Ontwikkelingen zoals het advies van de Commissie-Nouwen en het recente voorstel van de Europese Commissie voor belastingharmonisatie van personenauto’s wijzen duidelijk in die richting. De RAI heeft een andere suggestie: een differentiatie van de MRB ligt meer voor de hand.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding