De regeling zou moeten stimuleren dat mensen hun auto eerder naar de sloop brengen. Volgens het ministerie van VROM wordt het wagenpark zo versneld verjongd waardoor we eerder aan de Europese milieunormen kunnen voldoen. Momenteel wordt onderzocht of zo’n premie voldoende effect zou hebben. Men kijkt naar de hoogte van de premie en naar de leeftijden van de auto’s. In november moeten het onderzoek zijn afgerond waarna de politiek moet beslissen.