Het Hof Amsterdam heeft een eerder kort gedingvonnis van de Rechtbank Utrecht definitief teruggedraaid. Op grond van dat vonnis moest Peugeot Nederland de apparatuur ook buiten het eigen netwerk ter beschikking stellen. Bij kort gedingvonnis van 3 november werd Peugeot Nederland daartoe veroordeeld (zie AM 20, 2005). Maar de importeur was het daar niet mee eens, ging in beroep en vroeg het Hof ook om de tenuitvoerlegging van het vonnis te schorsen. Dat laatste verzoek heeft het Hof al bij arrest van 8 december 2005 toegewezen. Daardoor hoefde Peugeot Nederland voorlopig al geen gehoor te geven aan het kort gedingvonnis van de Rechtbank Utrecht. Nu is dat kort gedingvonnis dus definitief vernietigd. De voornaamste reden waarom de eis van de PCA nu alsnog in hoger beroep werd afgewezen is – vrij vertaald – dat de zaak en het door Peugeot gevoerde verweer zich niet leent voor beoordeling in kort geding. De PCA’ers kunnen in cassatie gaan of een bodemprocedure starten. De Peugeot-specialisten gaan nu de rechtbank vragen om een voorlopig deskundigenonderzoek.