Louwman & Parqui sprak begin dit jaar de verwachting uit zo’n 2,5 duizend Priussen te verkopen waarvan zo’n 1,6 duizend stuks voor 1 juli. In dat geval wordt dit jaar dus minimaal negentien miljoen euro BPM-subsidie gegeven. Bij stabilisering van deze aantallen betekent dit zeker 45 miljoen euro tot 1 juli 2008, het moment dat de regeling wordt herzien. Dan staat de teller in totaal op bijna honderd miljoen euro subsidie voor één model. Dat is reden voor de Europese autofabrikanten om gezamenlijk onder de vlag van de koepelorganisatie Acea een brief stuurden naar staatssecretaris Pieter van Geel (milieu). De fabrikanten vinden de hoge subsidie te concurrentieverstorend. De overheid lijkt die opvatting niet te bestrijden want in het Belastingplan 2006 staat al dat “technische en commerciële ontwikkelingen een hernieuwde beoordeling van dit fiscale regime wenselijk kunnen maken”. Die herbeoordeling volgt dus in 2008. Voor de korting op hybrides is extra geld gereserveerd. Hoeveel is niet duidelijk, het Belastingplan spreekt van een “onzeker budgettair beslag”.