Weer politieke uiting Profile-baas

Initiatiefnemer Luc van Bussel van de ‘Partij voor de Filerijder’ promoot nu een Wet Mobiliteit.

Een nieuwe Wet Mobiliteit moet in Nederland het huidige verkeersinfarct beteugelen. In Vlaanderen bestaat dat al, daar hebben ze de Wet Basismobiliteit die onder andere moet vastleggen wat de overheid gaat doen om de doorstroming op de weg te verbeteren. Dit weet Luc van Bussel, directeur van Profile International, die rond Prinsjesdag het initiatief nam tot de oprichting van een Partij van de Filerijder (PvdF). Het recht op mobiliteit moet in Nederland worden verankerd in een Wet Mobiliteit. Hierdoor moet het terugdringen van het verkeersinfarct veel hoger op de politieke agenda komen te staan. Het financieren van de filebestrijding kan daarmee een vast onderdeel worden van de Rijksbegroting. Via de introductie van een dergelijke wet zou worden voorkomen dat het oplossen van het congestieprobleem steeds weer onderdeel van coalitiebesprekingen wordt waardoor er geen daadkrachtig langetermijnbeleid kan ontstaan, zo redeneert Van Bussel. De PvdF (die overigens niet bestaat) stelt dat het poldermodel in Nederland lijkt te zijn verworden tot een ‘moddermodel’ waardoor we langzaam zouden wegzakken in onze besluiteloosheid en bureaucratie. “We verspillen momenteel veel te veel kostbare tijd aan het oproepen tot en verrichten van onderzoek en aan het instellen van allerlei commissies rond het fileprobleem,” aldus Van Bussel. Hij verbaast zich erover dat er nog altijd geen acute maatregelen worden genomen. “Onderzoek naar de oorzaak of schuldvraag zoals bijvoorbeeld Femke Halsema van GroenLinks voorstelt, is prima maar kan het beste achteraf plaatsvinden. Laten we onze energie en tijd nu vooral steken in het zo snel mogelijk treffen van maatregelen.” De conclusie van Van Bussel is verder dat in de afgelopen vijftien jaar de Nederlandse regering een Madurodam-Beleid heeft gevoerd als het gaat om mobiliteit. “Als we zo doorgaan, staan we in 2020 met z’n allen 75 miljoen uur in de file. De groei van de bevolking, de economie, het wagenpark, het goederenvervoer, de havens, de import en export zijn niet vertaald in het beschikbare wegennet. Een zwaar verouderd wegennet moet nu voorzien in deze enorme groeicijfers. Dat gaat fout. De belasting en slijtage van de beschikbare wegen is maximaal. Daardoor moet extra onderhoud aan het wegennet worden gepleegd. Deze onderhoudswerkzaamheden hebben weer veel nieuwe files tot gevolg. Kortom, de Nederlandse Mobiliteit bevindt zich in vicieuze cirkel die heel erg snel doorbroken moet worden.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Weer politieke uiting Profile-baas - Automobielmanagement.nl

Weer politieke uiting Profile-baas

Initiatiefnemer Luc van Bussel van de ‘Partij voor de Filerijder’ promoot nu een Wet Mobiliteit.

Een nieuwe Wet Mobiliteit moet in Nederland het huidige verkeersinfarct beteugelen. In Vlaanderen bestaat dat al, daar hebben ze de Wet Basismobiliteit die onder andere moet vastleggen wat de overheid gaat doen om de doorstroming op de weg te verbeteren. Dit weet Luc van Bussel, directeur van Profile International, die rond Prinsjesdag het initiatief nam tot de oprichting van een Partij van de Filerijder (PvdF). Het recht op mobiliteit moet in Nederland worden verankerd in een Wet Mobiliteit. Hierdoor moet het terugdringen van het verkeersinfarct veel hoger op de politieke agenda komen te staan. Het financieren van de filebestrijding kan daarmee een vast onderdeel worden van de Rijksbegroting. Via de introductie van een dergelijke wet zou worden voorkomen dat het oplossen van het congestieprobleem steeds weer onderdeel van coalitiebesprekingen wordt waardoor er geen daadkrachtig langetermijnbeleid kan ontstaan, zo redeneert Van Bussel. De PvdF (die overigens niet bestaat) stelt dat het poldermodel in Nederland lijkt te zijn verworden tot een ‘moddermodel’ waardoor we langzaam zouden wegzakken in onze besluiteloosheid en bureaucratie. “We verspillen momenteel veel te veel kostbare tijd aan het oproepen tot en verrichten van onderzoek en aan het instellen van allerlei commissies rond het fileprobleem,” aldus Van Bussel. Hij verbaast zich erover dat er nog altijd geen acute maatregelen worden genomen. “Onderzoek naar de oorzaak of schuldvraag zoals bijvoorbeeld Femke Halsema van GroenLinks voorstelt, is prima maar kan het beste achteraf plaatsvinden. Laten we onze energie en tijd nu vooral steken in het zo snel mogelijk treffen van maatregelen.” De conclusie van Van Bussel is verder dat in de afgelopen vijftien jaar de Nederlandse regering een Madurodam-Beleid heeft gevoerd als het gaat om mobiliteit. “Als we zo doorgaan, staan we in 2020 met z’n allen 75 miljoen uur in de file. De groei van de bevolking, de economie, het wagenpark, het goederenvervoer, de havens, de import en export zijn niet vertaald in het beschikbare wegennet. Een zwaar verouderd wegennet moet nu voorzien in deze enorme groeicijfers. Dat gaat fout. De belasting en slijtage van de beschikbare wegen is maximaal. Daardoor moet extra onderhoud aan het wegennet worden gepleegd. Deze onderhoudswerkzaamheden hebben weer veel nieuwe files tot gevolg. Kortom, de Nederlandse Mobiliteit bevindt zich in vicieuze cirkel die heel erg snel doorbroken moet worden.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding