Door de extra btw dankzij de hogere prijzen voor autobrandstoffen vloeide er in 2007 zo’n zestig miljoen extra naar de schatkist. Dit jaar is dat niet anders want de brandstofprijzen blijven stijgen. Pomphouders worden van die hogere prijzen geen cent beter, want zij krijgen een vast bedrag per liter. De btw is echter een percentage en dus stijgen de overheidsinkomsten met elke prijsstijging mee. Bovag pleit dan ook voor het schrappen van de voorgenomen verhoging van de brandstofaccijnzen op 1 juli. Diesel wordt op die datum drie cent per liter duurder en bij lpg, de meest milieuvriendelijke reguliere brandstof, gaat de accijns anderhalve cent omhoog. Bovag wil ook dat de jaarlijks indexatie van de brandstofaccijns op 1 januari achterwege wordt gelaten. Dat laatste heeft de overheid per 2006 al eens eerder gedaan, omdat ook in 2005 sprake was van een forse stijging van de brandstofprijs. Zestig procent (oftewel 94,7 eurocent) van de huidige consumentenprijs voor Euro 95 benzine gaat momenteel reeds naar de schatkist, becijfert de belangenorganisatie. Ook van de dieselprijs strijkt de overheid bijna de helft (47%) op in de vorm van accijns en btw. Door de voorgenomen accijnsverhoging en de stijging van de btw van 19 naar 20 procent op 1 januari 2009, stijgt het schatkistaandeel al maar verder. De overheidsinkomsten door btw op benzine, diesel en lpg waren in 2007 zo’n driehonderd miljoen euro hoger dan in 2004 als gevolg van prijsstijgingen (waarbij de afzet in liters van benzine nagenoeg gelijk bleef en de afzet van diesel licht steeg). In totaal ontving de overheid in 2007 ruim 8,7 miljard euro aan btw en accijns op brandstoffen.