Dat stelt de Rekenkamer in het gisteren verschenen rapport ‘Milieueffecten wegverkeer’.

Zo heeft het klimaatbeleid in de periode 1999-2007 te weinig CO2-besparing opgeleverd. Dat komt doordat het autogebruik in die periode alleen maar toenam en nieuwe auto’s nauwelijks zuiniger blijken te rijden. Tegelijk leveren maatregelen als de kilometerbeprijzing en snelheidsverlagingen niet het verwachte resultaat op. Dat komt doordat ze niet, later of minder strikt zijn ingevoerd.
Mede hierdoor gaat het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland trager dan in Europees verband is afgesproken. Nederland zou nog nét kunnen voldoen aan de Europese normen, maar alleen als het land enkele jaren uitstel krijgt van de Europese Commissie. Die beslissing zal naar verwachting volgende week in Brussel worden genomen. Ook het beleid tegen geluidshinder scoort onvoldoende, stelt de Rekenkamer. Door een belangrijk hiaat in de Wet Geluidshinder beschermt deze wet de burger niet genoeg tegen het toenemende verkeerslawaai. Dit komt doordat de wet alleen van toepassing is op nieuwbouw of reconstructie. In alle andere gevallen kan de geluidsbelasting zonder belemmeringen boven de grenswaarden uitgroeien.
Het isoleren van woningen is volgens de Rekenkamer daarbij ‘onvolledig en tijdrovend’. Er zijn inmiddels 570 duizend woningen in Nederland waar de geluidsoverlast zo groot is dat een oplossing zoals een geluidsscherm niet meer werkt. Maar er is niet genoeg budget om de geluidsoverlast in die woningen terug te dringen. Ook is het niet duidelijk in hoeverre aankomende wetswijziging hier een oplossing voor geeft.
In een reactie in het rapport ondersteunt minister Jacqueline Cramer (Vrom) namens haar collega’s van Verkeer, Financiën en Economische Zaken de bevindingen van de Algemene Rekenkamer, schrijft Het Financieele Dagblad. Zij stelt dat zij het beleid al heeft aangescherpt en dat geluidsknelpunten worden aangepakt. De rijksoverheid moet dan wel zorgen voor een realistische planning, reageert de Rekenkamer.

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding