De huidige twee cao’s worden in elkaar geschoven. In het najaar starten de onderhandelingen over de concrete invulling van de nieuwe cao. Eind 2009 zou de cao dan van kracht moeten worden.

Met deze rigoureuze stap komt een einde aan de situatie dat in een relatief kleine sector diverse cao’s naast elkaar bestaan. Alle partijen bundelen nu de krachten. De werkgeversorganisaties Bovag en BETA hebben met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, De Unie en LBV afgesproken hoe de nieuwe, gezamenlijke cao voor tankstations opgezet moet worden. Er komt een aparte arbeidsvoorwaarden-cao; de bestaande pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening uit de huidige cao’s blijft onveranderd. Beide Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen voor tankstations gaan op in een nieuw op te zetten O&O-fonds voor tankstations.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding