Hij wil ook kijken naar de bijtelling voor de bestelauto van de zzp-er. Een en ander blijkt uit zijn antwoord op vragen die VVD-kamerlid Helma Neppérus hierover stelde. Weekers erkent dat de bestaande regeling veel ergernis oplevert voor werknemers die met hun bestelauto jaarlijks maximaal vijfhonderd kilometer privé rijden, maar geen gebruik (kunnen) maken van bijzondere regelingen, die de rittenregistratie overbodig maken. Wanneer een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, is er geen sprake van bijtelling en hoeft er ook geen rittenregistratie te worden bijgehouden. Dit geldt ook wanneer er sprake is van afkoop vanwege doorlopend afwisselend gebruik door verschillende werknemers. “Uit de berichtgeving leid ik echter af dat deze bijzondere regelingen voor de bestelauto’s niet in alle gevallen voldoende soelaas bieden”, aldus de staatssecretaris. “Dat betreur ik.” Binnen een eventuele aangepaste regeling zegt de staatssecretaris niet voorbij te kunnen gaan aan de mogelijke budgettaire effecten daarvan. Die moeten worden opgevangen, zo stelt hij, bijvoorbeeld door het ‘aanpassen’ van de motorrijtuigenbelasting en/of BPM. Weekers belooft om begin juni een of meer alternatieve regelingen zonder rittenregistratie aan de Kamer voor te leggen. Verladersorganisatie EVO juicht het verdwijnen van de regeling toe, vanwege de enorme administratieve last die het voor bestelautorijders betekent. “Een kleine foutje en de Belastingdienst vindt de registratie onbetrouwbaar en dan moet er worden bijbetaald”, zegt voorzitter Dick van den Broek Humphreij vandaag op Radio 1.