De rechtbank blokkeerde een juridische actie die probeerde om de Californische regels ongeldig te laten verklaren. Californië had besloten dat de National Auto Dealers Association (NADA) en de Amerikaanse Kamer van Koophandel geen juridische status hadden in de zaak.
Californië kan opheffing van de federale normen verzoeken om zijn eigen, strengere wetten aan te nemen onder de Clean Air Act van 1970. Dit is een recht dat aan Californië is verleend omdat het zijn eigen luchtverontreigingswetten had vóórdat de federale regering die uitvaardigde. Het driekoppige Hof stelde vast dat noch de NADA, noch de Kamer van Koophandel in staat waren enige partij aan te wijzen die nadeel zou ondervinden van de strengere eisen van Californië. De Amerikaanse KvK en de dealervereniging hebben zich lang verzet tegen verdere plannen om de emissies van auto’s en andere bronnen te verlagen omdat zij vreesden dat dit nadelig zou zijn voor de economie.
NADA heeft zijn bezorgdheid kenbaar gemaakt over het feit dat er drie elkaar overlappende sets van regelgeving zijn voor brandstofverbruik: van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), de Environmental Protection Agency (EPA), en de staat Californië. NADA vreest dat de autofabrikanten gedwongen zullen worden auto’s te bouwen die niet voldoen aan de vraag van de consument.
Californië voert nu onderhandelingen met de EPA en de NHTSA over de nieuwe normen tot 2025. Er zijn milieugroepen die proberen het gemiddelde brandstofverbruik van nieuwe auto’s te verhogen tot 60 mpg (4,0L/100 km) en het verlagen van de CO2-emissie met nog eens veertig  procent.
Door het invoeren van strenge eisen in de late jaren tachtig en beginjaren negentig waren merken als Toyota en Honda de eerste die met zeer zuinige motoren kwamen, de zogenaamde LEV en ULEV motoren (Low Emission en Ultra Low Emission Vehicles), waardoor ze een ruime voorsprong kregen op de Amerikaanse autofabrikanten qua motortechnologie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding