Per 1 juli 2012 treedt een scala aan nieuwe fiscale maatregelen voor de auto in werking. De bekendste daarvan is vanzelfsprekend de aanscherping van de bijtellingsnormen van de 14% en 20%-categorie. Maar ook in de BPM verandert er het nodige. Een van de maatregelen betreft de invoering van een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. Deze vervangt de huidige vaste dieseltoeslag in de BPM. Echter, met dat verschil dat de huidige dieseltoeslag niet geldt als het een zeer zuinige auto betreft die vrijgesteld is van BPM. Per 1 juli 2012 zou de CO2-afhankelijke dieseltoeslag ook moeten gaan gelden voor deze categorie zeer zuinige auto’s. In de Wet Uitwerking Autobrief is eind vorig jaar echter verzuimd om dit ook wettelijk te regelen.

Om die reden is dit onderdeel nu alsnog in een ander wetsvoorstel (het wetsvoorstel van de Wet Bankenbelasting) meegenomen. Door de val van het kabinet loopt behandeling van dat wetsvoorstel nu vertraging op. In elk geval is besloten dat de Tweede Kamer hierover pas na het mei-reces stemt.

Het wetsvoorstel voorziet reeds in een flexibele ingangsdatum: Mocht de wet niet meer voor 1 juli door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen zijn en in het Staatsblad gepubliceerd zijn, dan treedt de wet in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van publicatie in het Staatsblad. Als de wet niet uiterlijk 1 oktober is ingegaan, vervalt deze maatregel voor heel 2012. De zeer zuinige dieselauto’s houden dan voor heel 2012 hun BPM-vrijstelling inclusief de vrijstelling van dieseltoeslag. Per 1 januari 2013 wordt de BPM sowieso geheel op basis van de CO2-uitstoot geheven en per die datum is ook reeds geregeld dat de CO2-afhankelijke dieseltoeslag dan voor alle dieselauto’s geldt.

Bron: Auto en Fiscus