Philippe Varin, de ceo van PSA Peugeot Citroën, zegt dat de sociale lasten het voor zijn bedrijf onmogelijk maken te concurreren in de wereld. Hij roept de nieuwe socialistische regering op de lasten serieus te verlagen. Maar in een interview afgelopen weekend zei president Hollande dat hij wil dat het management en de aandeelhouders van PSA hun verantwoordelijkheid nemen inzake het banenverlies en de geplande sluiting van Aulnay, net buiten Parijs, zo meldt Financial Times. Dat zou de eerste fabriekssluiitng van PSA zijn in twintig jaar. "Het is te gemakkelijk om de arbeidskosten de schuld te geven", aldus Hollande. "Er waren slechte strategische beslissingen en vertragingen in moeilijke beslissingen en er waren aandeelhouders die dividend wilden terwijl investeren de prioriteit had moeten zijn."

De grote kritiek van Hollande is tekenend voor de gevoeligheid van de beoogde sluiting voor de nieuwe Franse regering, die aan de macht kwam met de belofte een eind te zullen maken aan de reeks van fabriekssluitingen in Frankrijk, en met de bescherming van de fabrieksmedewerkers, de zogenoemde blue collars.  Hollande en zijn minister van financiën Pierre Moscovici, vinden dat de herstructurering ‘onacceptabel is in de huidige vorm’ en dat er opnieuw over moet worden onderhandeld.  Philippe Varin moet aankomend woensdag op rapport komen bij Arnaud Montebourg, de minister van industrie, voordat die gaat overleggen met de zeer machtige vakbonden.

Moscovici zei dat de regering verschillende onderhandelingspunten heeft maar wil vooral het aantal ontslagen terugbrengen. Zij kunnen het sluiten van Aulnay niet stoppen en beloofden daarom dat de fabriek opnieuw zal worden ontwikkeld.  Jean-Piere Mercier, de vakbondsafgevaardigde in Aulnay, beschreef de inspanningen van Hollande als onvoldoende en het plan van Peugeot als onacceptabel.     

Het probleem Peugeot toont de moeilijkheden die Hollande tegemoet kan zien in zijn pogingen de Franse autoindustrie nieuw leven in te blazen door de concurrentiekracht te vergroten, maar tegelijkertijd ook grootschalige ontslagen te voorkomen. De socialisten staan onder druk van de industrie om de sociale lasten van werknemers terug te brengen zodat de kosten van de sociale verzekering betaald kan worden en men wil dat het gemakkelijker wordt om personeel te ontslaan. Franse bazen zeggen dat ze worden gedwongen de fabricage te verplaatsen naar goedkopere landen in Oost-Europa. Maar Hollande vindt dat lokale producenten vooral moeten innoveren en attractieve producten moeten maken.

Varin zou bepaalde onderdelen van zijn plan wel willen heronderhandelen maar houdt vast aan de hoofdlijnen omdat die essentieel zouden zijn voor zijn bedrijf dat zevenhonderd miljoen euro verlies draaide in het eerste halfjaar. Varin heeft al beloofd dat hij Aulnay zal herontwikkelen en dat hij gedwongen ontslagen zal voorkomen.  West-Europese autofabrikanten hebben allemaal last van de slechte autoverkopen in Europa maar het treft Peugeot Citroën extra hard vanwege zijn grote aanwezigheid in de landen Frankrijk, Italië en Spanje. Frankrijk overweegt een steunpakket voor de autoindustrie en daarover zal mogelijk op 25 juli meer bekend worden. (bron: Financial Times)

      

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding