Volgens de stichting ontbreekt zo’n cijfermatige onderbouwing en zou het middel wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal. Een periode van zes maanden voor het onderzoek acht ze "ruimschoots voldoende".

Deze week stuurt staatssecretaris Weekers de wijziging MRB-oldtimers naar de Tweede Kamer. Volgens de stichting zouden de aanpassingen wel eens minder positief kunnen uitpakken dan voorgesteld. Zo is er bij de beoogde € 153 miljoen aan inkomsten geen rekening mee gehouden dat liefhebbers van auto’s ouder dan 25 jaar kunnen besluiten hun rijdend erfgoed af te stoten of te schorsen. Naast het temperende effect op de verkoopprijzen zal ook de bedrijfstak, waar circa zesduizend personen werken, "flinke klappen krijgen".

Volgens de stichting is sinds bekend werd dat Weekers de MRB-regeling wilde aanpassen de activiteit in de branche al "significant" afgenomen, met tientallen faillissementen tot gevolg. "Bij doorzetten van de voorgestelde aanpassing zal dit aantal drastisch toenemen." Daarnaast zal onder meer de toeleverende industrie worden getroffen. Het positieve effect van de extra mrb-inkomsten wordt aldus teniet gedaan door minder uitgaven en mogelijk een toenemend aantal faillissementen en ontslagen.

De Stichting Oldtimerbranche NL is een samenwerkingsverband van zo’n honderdvijftig oldtimerbedrijven.