Het geloof in succes wordt door Wouter van Embden cum suis bekrachtigd door een volgende stap. Onlangs werd bekend dat topadvocaat en hoogleraar Mr. Tom Barkhuysen van Stibbe Advocaten de gelederen van de belangenbehartigers versterkt. Dat lijkt een logische stap die de kansen van de "Stichting" alleen maar versterkt.

Daadkracht en geloof in eigen kunnen

Het inschakelen van de advocaat geeft aan dat Wouter van Embden cum suis veel vertrouwen hebben in het terugdraaien van het in april afgesloten MRB-akkoord. Vrijstelling Oldtimer strijdt voor het behoud van de huidige MRB-vrijstelling. In 2009 slaagde Wouter van Embden er al in een politieke maatregel- bijtelling youngtimers vaststellen op basis van nieuwwaarde- terug te draaien. Dat geloof in eigen kunnen komt ook nu naar voren. De Stichting Vrijstelling Oldtimer stelde al nadrukkelijk vraagtekens bij de juridische haalbaarheid van het oldtimerakkoord van april. Verder plaatsen Van Embden c.s vraagtekens bij de evenredigheid (derde maatregel in korte tijd met nadeel voor oldtimerbezitter en branche) van de genomen maatregelen en de insteek (milieu en financiën).

Geen grond

Het oldtimerakkoord -dat overigens nog niet wettelijk is bekrachtigd- is volgens velen discutabel. Ook de Stichting Vrijstelling Oldtimer denkt daar zo over. Daarom schakelt men nu- in eerste instantie voor een adviserende rol- een topadvocaat in: Mr. Tom Barkhuysen. Die heeft inmiddels al fijntjes gewezen op de juridische vraagtekens van de maatregel. Zo geeft hij aan dat er een probleem met rechtszekerheid zou kunnen zijn. Bij het doorvoeren van de derde Haagse maatregel binnen vier jaar kunnen bezitters van de oudere auto -en de bedrijfstak- nooit goed anticiperen op te snel wijzigende financiële consequenties. Een ander belangrijk punt is het effect van de genomen maatregel. Wanneer die schade toebrengt aan alle betrokkenen dan schiet de ingreep het beoogde doel voorbij. En dan is het toetskader zeer twijfelachtig, zeker omdat het nut en noodzaak van de belastingmaatregel niet aanwezig is.

Amendement Van Vliet

In de augustus-uitgave van Auto Motor Klassiek toonde Wouter van Embden al de effecten van het in 2012 ingevoerde Amendement Van Vliet. Deze maatregel- waarbij onder meer de leeftijdsgrens voor oldtimervrijstelling voor nieuwe import naar 30 jaar werd verhoogd- zorgde al voor een forse terugloop van geïmporteerde youngtimers. Het MRB-akkoord van dit voorjaar- dat in 2014 in zou moeten gaan- voegt volgens de advocaat en Wouter van Embden niets toe. Minstens zo belangrijk is de toezegging in het Amendement Van Vliet waarin aangegeven staat dat de evaluatie ervan pas in 2015 plaats zou vinden. En dat is volgens Mr Barkhuysen "nog een extra argument om het Amendement Van Vliet in stand te houden."  Een ander argument- dat niet door de advocaat werd genoemd- is het niet kijken naar gedragseffecten van een maatregel door politiek Den Haag en de importfraude, die onlangs aan het licht kwam. Het zijn zaken die de positie van Van Embden cum suis alleen maar sterker maken.

Kansrijk

De Stichting Autobelangen- waarvan vrijstellingoldtimer.nl het initiatief is-  laat in ieder geval zien, dat het oldtimerakkoord van dit voorjaar op zijn minst op drijfzand-achtige gronden is gesloten. Er is niet gekeken naar gedragseffecten, naar juridische haalbaarheid, belastingtechnische evenredigheid en de huidige situatie. Dat heeft extra schade veroorzaakt. De Eerste Kamer heeft straks- in aanvulling op de voorlopige conclusies van Van Embden en Barkhuysen- genoeg bewijzen om de discutabele kwaliteit van het oldtimerakkoord aan te tonen. En dat maakt de strijd van Stichting Autobelangen/VrijstellingOldtimer.nl alleen maar meer kansrijk. Een strijd die- in tegenstelling tot waar de KNAC en de FEHAC voor vrezen- onherroepelijk de gewenste instandhouding van het Amendement Van Vliet oplevert.

 

Bron: Autoschrijver.com