Tijdens het debat spraken diverse partijen hun zorg uit over de oldtimerregeling. De drie grootste oppositiepartijen (CDA, PVV en SP) hebben om uitstel van een jaar gevraagd. Norbert Klein (Kamerlid voor 50Plus) kondigde aan een amendement in te dienen voor een jaar uitstel. VrijstellingOldtimer steunt dit plan, om zodoende in de tijdswinst verder aan te tonen dat de maatregel overbodig is. Tevens heeft Norbert Klein nogmaals Weekers verzocht op de 8 argumenten van VrijstellingOldtimer tegen deze maatregel, in te gaan.

Op woensdag 13 november zal Weekers ingaan op de vragen van de Tweede Kamer omtrent dit onderwerp. Op 19 november 2013 vinden de stemmingen over het belastingplan en de amendementen plaats. Dan wordt bekend of het voorgestelde uitstel er gaat komen. Als dat voorstel weggestemd wordt, zal lobbygroep VrijstellingOldtimer direct actie ondernemen richting Eerste Kamer, waar men reeds met diverse Kamerleden in gesprek is.

 

Vervolg plenair debat: