In kranten, op radio en tv heeft directeur Koos Burgman laten weten dat de situatie langs de grens nijpend is. Hij voorziet spookdorpen wanneer de lokale middenstand "als gevolg van overheidsbeleid" het loodje legt.

Steekproeven over de eerste vier weken van januari wijzen volgens hem uit dat  pomphouders te kampen hebben met een literterugloop van tussen de twintig en zestig procent. Burgman roept met name lokale en regionale politici op om druk uit te oefenen op hun landelijke collega’s. Bovag zegt de komende tijd de druk te blijven opvoeren. Zo inventariseert ze maandelijks de omzetgegevens van zo veel mogelijk tankstations langs de grens en in de rest van het land. Daarmee zegt Bovag het effect van de accijnsverhoging landelijk in beeld brengen.