Het Europees Parlement heeft woensdag 26 februari ingestemd met wetgeving die het zogenaamde eCall-systeem in auto’s en bestelauto’s per oktober 2015 verplicht stelt. Volgens Acea is die datum erg ambitieus, want het gaat het niet alleen om de de apparaten die in de auto’s en bestelauto’s moet worden geplaatst. Want er is in alle landen van de EU natuurlijk ook apparatuur nodig die de oproepen moet ontvangen en behandelen en ten derde moet de dekking van het mobiele netwerk overal op orde zijn. Rekening houdend met de eisen die er zijn om in alle lidstaten de infrastructuur zover op orde te krijgen, is de datum van invoeren (oktober 2015) dus erg ambitieus, vindt Acea. "Het geeft geen zin auto’s en bestelauto’s met eCall op de markt te brengen als de infrastructuur in Europa niet overal in staat is eCall te ontvangen en te behandelen",  vindt algemeen secretaris Erik Jonnaert van Acea.  

Gezien de complexe materie van de wettelijke bescherming van data moeten autofabrikanten de privacy van hun klanten waarborgen. Jonnaert: "We moeten er uiteindelijk altijd aan denken dat de primaire taak van eCall de veiligheid is. We moeten dus de juiste balans vinden tussen het redden van levens enerzijds en het afschermen van data anderzijds."