Bewijs geslaagde lobby autoindustrie in EU-Parlement

De Europese autoindustrie heeft woensdag in het Europees Parlement de cruciale overwinning geboekt op het gebied van de emissietestregels, terwijl de milieuactivisten die hebben bekritiseerd als ‘fataal gebrekkig’. Het grote aantal onthoudingen bij de stemming is het bewijs voor de geslaagde lobby van de industrie.

Een poging van een aantal parlementsleden om het voorgestelde plan af te wijzen, omdat de fabrikanten veel te veel uitwijkmogelijkheden krijgen, is woensdag mislukt. Dit, terwijl de eigen juristen van het parlement al naar voren hebben gebracht dat de nieuwe regels in strijd zouden kunnen zijn met bestaande EU-wetgeving. De voorstellen gaan uit van tests op de weg om vast te stellen of auto’s voldoen aan de EU-emissienormen voor de luchtverontreinigende stikstofoxiden (NOx) nadat de tot dusver bestaande laboratoriumtest moet worden gekwalificeerd als hopeloos onvoldoende na het VW-sjoemelsoftwareschandaal.

Ruime marges

Groene wetgevers en actievoerders hebben gewaarschuwd dat het afzwakken van de plannen door de nationale regeringen die plannen uiteindelijk  volstrekt ontoereikend hebben gemaakt, in het bijzonder omdat de autofabrikanten zeer ruime marges krijgen om officiële limieten te overschrijden. De Europese Commissie heeft gezegd dat er een beetje flexibiliteit nodig was om rekening te houden met potentiële onnauwkeurigheden in de tests, maar die marges zijn op de vergadering van afgevaardigden van de diverse ministeries van transport in oktober 2015 sterk vergroot.

Illegaal

De spanning die achter de stemming zat, bereikte een hoogtepunt op maandag toen de juridische afdeling van het Europees Parlement ervoor waarschuwde dat zo’n ruime marge weleens in strijd zou kunnen zijn met de norm uit 2007 die een limiet voor NOx-emissies voorschrijft van 80 milligram per kilometer. En dat het daarom illegaal is.  Een voorstel in het parlement om de plannen weg te stemmen en de Commissie daarmee te dwingen gewoon opnieuw te beginnen, werd gesteund door 317 parlementsleden maar 323 leden stemden er tegen. Er was bewijs van intensief lobbyen want maar liefst 61 parlementsleden onthielden zich van stemming, precies genoeg om ervoor te zorgen dat het voorstel werd afgewezen.  Philippe Lamberts, een van de leiders van de groep van groenen in het parlement, zegt in The Financial Times dat de uitslag ‘een schande’ is. "En een zwarte en giftige vlek op (de geschiedenis van) het Europees Parlement. Deze vergadering wil maar al te vaak meer  macht maar ze laat haar eigen wetgeving uiteindelijk vertrappen onder druk van de grote bedrijven." Lamberts vindt bovendien dat de deal legaal noch rechtvaardig is.

Centrumrechts

Aan de andere kant is de Europese autoindustrie natuurlijk blij met de uitkomst voor wetgeving die zekerheid voor de komende periode zou bieden en de ontwikkeling van groenere auto’s zou aanjagen.  Erik Jonnaert, de secretaris-generaal van de fabrikantenkoepelorganisatie Acea, de belangrijkste lobbyorganisatie voor de autofabrikanten, heeft gezegd dat de nieuwe en strengere testnormen "extreem moeilijk te halen zijn in een korte periode."  Hij voegde eraan toe dat de fabrikanten de noodzakelijke duidelijkheid verwelkomen. "Ze zijn erop gebrand verder te gaan door de nieuwe testcondities te implementeren zodra de regelgeving is aangenomen."
De stemming was een test voor de eenheid onder gelijkgestemde groeperingen.  Terwijl de meeste linkse partijen en democraten tegen hebben gestemd, hebben de leden uit Spanje, Europa’s grootste producent van dieselmotoren, zich over het algemeen onthouden van stemming. Hetzelfde geldt voor verschillende Italiaanse parlementsleden, ook een belangrijke autoproducerende natie. De wat meer in het midden te plaatsen liberale groep zag ook een minderheid van zijn leden tegen stemmen, dus vóór het voorgestelde testsysteem van de Commissie. Maar uiteindelijk kreeg het voorstel van de Commissie overweldigende steun van de twee grote centrumrechtse groepen.

Duimschroeven

Commissaris Elzbieta Bienkowska, verantwoordelijk voor de regelgeving voor onder meer de autoindustrie, heeft de uiteindelijke deal voor het parlement verdedigd. Zij zei dat de nieuwe test een groot aandeel zal leveren om het al jaren spelende probleem op te lossen dat auto’s de officiële test gewoon doorkomen maar vervolgens op de weg een de NOx-normen ver blijken te overschrijden.  Zij zei ook dat de Commissie zoekt naar de inzet van een review-clausule die in de regelgeving is ingebouwd om ze strenger te maken en dat zij snel nadat de regels in 2017 in werking treden, zal gaan handelen. "Als de techniek van de on-road emissiemetingen verbetert, zullen we doorgaan met het aandraaien van de duimschroeven", zei zij. "Autofabrikanten moeten nu al beginnen met het ontwerpen van auto’s die voldoen aan de emissienormen als die worden gemeten tijdens het rijden op de weg."
De Commissie zegt ook dat de plannen een ‘belangrijk voordeel’ hebben omdat Europa nu als eerste partij ter wereld een veelomvattend systeem voor on-road emissietesten introduceert.       

Vergiftigen
Greg Archer, directeur clean vehicles  van de milieugroep Transport & Environment, heeft gezegd dat de uitslag een overwinning is voor de nationale regeringen. "Het is schandalig dat de sterkste landen in Europa denken dat handhaven van de smerige diesel goed voor hun industrie is terwijl de burgers worden vergiftigd." De stemming van woensdag in het Parlement heeft het laatste politieke obstakel om de nieuwe regels in te voeren, weggenomen. Het is nu alleen nog maar een formaliteit. (bron: FT)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Bewijs geslaagde lobby autoindustrie in EU-Parlement - Automobielmanagement.nl

Bewijs geslaagde lobby autoindustrie in EU-Parlement

De Europese autoindustrie heeft woensdag in het Europees Parlement de cruciale overwinning geboekt op het gebied van de emissietestregels, terwijl de milieuactivisten die hebben bekritiseerd als ‘fataal gebrekkig’. Het grote aantal onthoudingen bij de stemming is het bewijs voor de geslaagde lobby van de industrie.

Een poging van een aantal parlementsleden om het voorgestelde plan af te wijzen, omdat de fabrikanten veel te veel uitwijkmogelijkheden krijgen, is woensdag mislukt. Dit, terwijl de eigen juristen van het parlement al naar voren hebben gebracht dat de nieuwe regels in strijd zouden kunnen zijn met bestaande EU-wetgeving. De voorstellen gaan uit van tests op de weg om vast te stellen of auto’s voldoen aan de EU-emissienormen voor de luchtverontreinigende stikstofoxiden (NOx) nadat de tot dusver bestaande laboratoriumtest moet worden gekwalificeerd als hopeloos onvoldoende na het VW-sjoemelsoftwareschandaal.

Ruime marges

Groene wetgevers en actievoerders hebben gewaarschuwd dat het afzwakken van de plannen door de nationale regeringen die plannen uiteindelijk  volstrekt ontoereikend hebben gemaakt, in het bijzonder omdat de autofabrikanten zeer ruime marges krijgen om officiële limieten te overschrijden. De Europese Commissie heeft gezegd dat er een beetje flexibiliteit nodig was om rekening te houden met potentiële onnauwkeurigheden in de tests, maar die marges zijn op de vergadering van afgevaardigden van de diverse ministeries van transport in oktober 2015 sterk vergroot.

Illegaal

De spanning die achter de stemming zat, bereikte een hoogtepunt op maandag toen de juridische afdeling van het Europees Parlement ervoor waarschuwde dat zo’n ruime marge weleens in strijd zou kunnen zijn met de norm uit 2007 die een limiet voor NOx-emissies voorschrijft van 80 milligram per kilometer. En dat het daarom illegaal is.  Een voorstel in het parlement om de plannen weg te stemmen en de Commissie daarmee te dwingen gewoon opnieuw te beginnen, werd gesteund door 317 parlementsleden maar 323 leden stemden er tegen. Er was bewijs van intensief lobbyen want maar liefst 61 parlementsleden onthielden zich van stemming, precies genoeg om ervoor te zorgen dat het voorstel werd afgewezen.  Philippe Lamberts, een van de leiders van de groep van groenen in het parlement, zegt in The Financial Times dat de uitslag ‘een schande’ is. "En een zwarte en giftige vlek op (de geschiedenis van) het Europees Parlement. Deze vergadering wil maar al te vaak meer  macht maar ze laat haar eigen wetgeving uiteindelijk vertrappen onder druk van de grote bedrijven." Lamberts vindt bovendien dat de deal legaal noch rechtvaardig is.

Centrumrechts

Aan de andere kant is de Europese autoindustrie natuurlijk blij met de uitkomst voor wetgeving die zekerheid voor de komende periode zou bieden en de ontwikkeling van groenere auto’s zou aanjagen.  Erik Jonnaert, de secretaris-generaal van de fabrikantenkoepelorganisatie Acea, de belangrijkste lobbyorganisatie voor de autofabrikanten, heeft gezegd dat de nieuwe en strengere testnormen "extreem moeilijk te halen zijn in een korte periode."  Hij voegde eraan toe dat de fabrikanten de noodzakelijke duidelijkheid verwelkomen. "Ze zijn erop gebrand verder te gaan door de nieuwe testcondities te implementeren zodra de regelgeving is aangenomen."
De stemming was een test voor de eenheid onder gelijkgestemde groeperingen.  Terwijl de meeste linkse partijen en democraten tegen hebben gestemd, hebben de leden uit Spanje, Europa’s grootste producent van dieselmotoren, zich over het algemeen onthouden van stemming. Hetzelfde geldt voor verschillende Italiaanse parlementsleden, ook een belangrijke autoproducerende natie. De wat meer in het midden te plaatsen liberale groep zag ook een minderheid van zijn leden tegen stemmen, dus vóór het voorgestelde testsysteem van de Commissie. Maar uiteindelijk kreeg het voorstel van de Commissie overweldigende steun van de twee grote centrumrechtse groepen.

Duimschroeven

Commissaris Elzbieta Bienkowska, verantwoordelijk voor de regelgeving voor onder meer de autoindustrie, heeft de uiteindelijke deal voor het parlement verdedigd. Zij zei dat de nieuwe test een groot aandeel zal leveren om het al jaren spelende probleem op te lossen dat auto’s de officiële test gewoon doorkomen maar vervolgens op de weg een de NOx-normen ver blijken te overschrijden.  Zij zei ook dat de Commissie zoekt naar de inzet van een review-clausule die in de regelgeving is ingebouwd om ze strenger te maken en dat zij snel nadat de regels in 2017 in werking treden, zal gaan handelen. "Als de techniek van de on-road emissiemetingen verbetert, zullen we doorgaan met het aandraaien van de duimschroeven", zei zij. "Autofabrikanten moeten nu al beginnen met het ontwerpen van auto’s die voldoen aan de emissienormen als die worden gemeten tijdens het rijden op de weg."
De Commissie zegt ook dat de plannen een ‘belangrijk voordeel’ hebben omdat Europa nu als eerste partij ter wereld een veelomvattend systeem voor on-road emissietesten introduceert.       

Vergiftigen
Greg Archer, directeur clean vehicles  van de milieugroep Transport & Environment, heeft gezegd dat de uitslag een overwinning is voor de nationale regeringen. "Het is schandalig dat de sterkste landen in Europa denken dat handhaven van de smerige diesel goed voor hun industrie is terwijl de burgers worden vergiftigd." De stemming van woensdag in het Parlement heeft het laatste politieke obstakel om de nieuwe regels in te voeren, weggenomen. Het is nu alleen nog maar een formaliteit. (bron: FT)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding