VZR: ‘Fiscale discriminatie 25%-bijtellingsrijders’

Vanaf 1 januari volgend jaar is het toptarief voor de bijtelling 22%. Toch rijdt 15% van de leaserijders nog jaren in een auto met 25% bijtelling. Dit is onrechtvaardig en heeft daarnaast diverse negatieve bijwerkingen, een onwenselijke situatie.

VZR: 'Fiscale discriminatie 25%-bijtellingsrijders'

Dat stelt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak.

De bijtelling is een forfaitair percentage dat op het hoogste tarief 25% kent in het huidige systeem. Door kortingen op de bijtelling zijn de lagere bijtellingscategorieën ontstaan. Met het akkoord van Autobrief 2 wordt het hoogste forfaitaire bedrag verlaagd van 25% naar 22%, behalve voor de volledig elektrische auto’s waarvoor dit 4% wordt. Ongeacht de leeftijd of CO2-uitstoot van de auto.

Jan van Delft, voorzitter VZR, hierover: "Berijders die korting hebben gekregen op de bijtelling omdat zij een zuinigere auto hebben uitgekozen, hebben de garantie dat deze korting minimaal 60 maanden geldig is. Dit is een terechte maatregel om zekerheid te geven aan mensen die hun gedrag hebben aangepast ten gunste van de CO2-uitstoot. Dat de berijders die niet hebben gekozen voor een auto met bijtellingskorting nu ook 60 maanden verplicht aan een hogere bijtelling vastzitten dan het hoogst geldende forfaitaire bedrag, is niet per definitie een logische consequentie."

"Sterker nog, het lijkt meer op straffen van berijders die eerder niet voor een CO2-zuinige auto met korting hebben gekozen en dat kan niet de bedoeling zijn: maximale tarief betekent maximale tarief, ofwel Max = Max. De uitzondering hierop die nu wordt gemaakt voor de ‘oude’ 25-bijtellingrijders betekent volgens VZR in feite een fiscale discriminatie van deze groep rijders.", aldus van Delft.

De nieuwe regeling heeft op dit punt nog een aantal andere vervelende bewerkingen, zoals problemen in de verkopen in het derde en vierde kwartaal en discussies tussen werkgevers en werknemers (zie bijlage 1).

VZR roept de Tweede kamer op om door middel van het aannemen van een motie er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat het maximale forfaitaire percentage bijtelling van 22% vanaf 2017 het maximum te hanteren tarief is op alle auto’s, ongeacht leeftijd of CO2-uitstoot.

De Vereniging Zakelijke Rijders zet zich in voor ruim 1 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke rijders rijden in hun privéauto.

VZR: ‘Fiscale discriminatie 25%-bijtellingsrijders’ - Automobielmanagement.nl

VZR: ‘Fiscale discriminatie 25%-bijtellingsrijders’

Vanaf 1 januari volgend jaar is het toptarief voor de bijtelling 22%. Toch rijdt 15% van de leaserijders nog jaren in een auto met 25% bijtelling. Dit is onrechtvaardig en heeft daarnaast diverse negatieve bijwerkingen, een onwenselijke situatie.

VZR: 'Fiscale discriminatie 25%-bijtellingsrijders'

Dat stelt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak.

De bijtelling is een forfaitair percentage dat op het hoogste tarief 25% kent in het huidige systeem. Door kortingen op de bijtelling zijn de lagere bijtellingscategorieën ontstaan. Met het akkoord van Autobrief 2 wordt het hoogste forfaitaire bedrag verlaagd van 25% naar 22%, behalve voor de volledig elektrische auto’s waarvoor dit 4% wordt. Ongeacht de leeftijd of CO2-uitstoot van de auto.

Jan van Delft, voorzitter VZR, hierover: "Berijders die korting hebben gekregen op de bijtelling omdat zij een zuinigere auto hebben uitgekozen, hebben de garantie dat deze korting minimaal 60 maanden geldig is. Dit is een terechte maatregel om zekerheid te geven aan mensen die hun gedrag hebben aangepast ten gunste van de CO2-uitstoot. Dat de berijders die niet hebben gekozen voor een auto met bijtellingskorting nu ook 60 maanden verplicht aan een hogere bijtelling vastzitten dan het hoogst geldende forfaitaire bedrag, is niet per definitie een logische consequentie."

"Sterker nog, het lijkt meer op straffen van berijders die eerder niet voor een CO2-zuinige auto met korting hebben gekozen en dat kan niet de bedoeling zijn: maximale tarief betekent maximale tarief, ofwel Max = Max. De uitzondering hierop die nu wordt gemaakt voor de ‘oude’ 25-bijtellingrijders betekent volgens VZR in feite een fiscale discriminatie van deze groep rijders.", aldus van Delft.

De nieuwe regeling heeft op dit punt nog een aantal andere vervelende bewerkingen, zoals problemen in de verkopen in het derde en vierde kwartaal en discussies tussen werkgevers en werknemers (zie bijlage 1).

VZR roept de Tweede kamer op om door middel van het aannemen van een motie er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat het maximale forfaitaire percentage bijtelling van 22% vanaf 2017 het maximum te hanteren tarief is op alle auto’s, ongeacht leeftijd of CO2-uitstoot.

De Vereniging Zakelijke Rijders zet zich in voor ruim 1 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke rijders rijden in hun privéauto.