De PvdA wil ook autodelen promoten. “Auto’s staan negentig procent van de tijd stil. Wij stimuleren om auto’s te delen. Zo dalen de kosten en gaan we tegen dat mensen niet daar kunnen komen waar ze willen, omdat ze het geld er niet voor hebben.’’ De partij wil verder de Europese norm voor auto’s verder aanscherpen. “Verduurzaming van mobiliteit is cruciaal in de energietransitie en normering is hiervoor het beste middel.’’ Daarnaast moeten vervoermiddelen die zorgen voor geluidsoverlast zo snel mogelijk worden vervangen door stillere en duurzamere alternatieven.

OV

Net als andere partijen besteedt ook de PvdA in het programma veel aandacht aan openbaar vervoer. De OV-tarieven moeten omlaag en kinderen mogen op woensdag en in het weekend gratis mee. Ook wil de partij dat de reistijd tussen de Randstad en de regio wordt verkleind door te investeren in snel, duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer. Die treinverbindingen worden ook doorgetrokken naar de buurlanden. “Zo maken we van de trein een goed alternatief voor de auto en het vliegtuig.’’