Om dit te realiseren tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op 9 februari de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig. Concreet betekent het dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden.

Ook voor vrachtwagens

Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot 5000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Het subsidieplafond voor 2021 is 22 miljoen euro. Ook komt er de komende jaren extra aandacht voor de kleine ondernemers om hen te helpen bij de overstap. Bovendien maakte staatssecretaris Van Veldhoven bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket open gaat. Provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plek staan waar ze nodig zijn.

Aanvragen voor de subsidie kunnen worden ingediend via de website van RVO.