Het huidige autobelastingsysteem is volgens de vijf organisaties ‘complex, remt vergroening en maakt de markt grillig’. ‘En daardoor is de autokoper afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheidsinkomsten. Tegelijkertijd moet de sector mobiliteit bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen, die met de Europese Green Deal onlangs verder zijn aangescherpt (55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van uitstoot 1990)’.

Betalen naar Gebruik

De invoering van dit nieuwe stelsel moet volgens de opstellers zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd om een soepele overgang voor iedereen mogelijk te maken. Het invoeren van BnG kost namelijk minimaal ruim acht jaar. ‘BnG kan daardoor geen rol spelen in de CO2-reductie richting 2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie komt daarom ook met plannen voor de periode 2022 – 2030. Deze omvatten onder andere:

  • Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) invoeren met een tarief gebaseerd op uitstoot; de invoering daarvan nú in een kaderwet vastleggen;
  • Snelle instroom van elektrische auto’s om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers;
    Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen;
  • Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.
  • Meer milieuwinst, minder kosten

Het plan wordt gesteund door vijf (ex-)politici van links tot rechts. Zij hebben in het proces meegedacht en steunen aanpak en plan op persoonlijke titel. Het betreft: Anne-Marie Jorritsma (VVD, oud-minister van Verkeer en Economische Zaken), Menno Snel (D66, oud-staatssecretaris Financiën), Jolande Sap (GroenLinks, oud-woordvoerder Financiën), Karien van Gennip (CDA, oud-staatssecretaris Economische Zaken), Sharon Dijksma (PvdA, oud-staatssecretaris Economische Zaken, oud-woordvoerder Verkeer).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding