ANWB: regeerakkoord is stap in richting van duurzaam Nederland

Het kabinet gaat voorbereidingen treffen voor de invoering van betalen naar gebruik. De ANWB vindt dat een goede ontwikkeling. De meerderheid van de ANWB-leden steunt dit principe. De ANWB zal de voorstellen kritisch beoordelen omdat dit systeem moet leiden tot een eerlijke prijs voor automobiliteit.

Amsterdam begint proef met beter verkeersbeheer

Het nieuwe systeem mag voor de automobilist niet duurder worden, het moet simpel en betrouwbaar zijn en er moet rekening gehouden worden met de wensen en zorgen van de automobilist. De ANWB vindt het verder een goede ontwikkeling dat het kabinet inzet op het stimuleren van elektrisch vervoer, de groei van een tweedehands markt van elektrische auto’s en de verdere verbetering van de laadinfrastructuur.

Veiligheid

Verkeersveiligheid blijft een speerpunt. De ANWB is blij met deze ambitie maar hoopt dat voor dit doel ook extra geld beschikbaar komt. Het aantal verkeersdoden en gewonden blijft de afgelopen jaren stijgen, een zorgelijke ontwikkeling, zo vindt de ANWB. Het komende kabinet zal hier in moeten investeren om de halvering van het aantal verkeersdoden in 2030 op weg naar nul in 2050 te kunnen halen.

Onderhoud

De ANWB vindt het een goede ontwikkeling dat het kabinet investeert in het inlopen van achterstanden bij het beheer en onderhoud van wegen, bruggen, tunnels en viaducten. Ook is er aandacht voor het oplossen van de grootste knelpunten voor de verwachte groei van mobiliteit in de komende decennia. De ANWB vindt dit terecht, maar de opgave is groter dan waar in dit akkoord op wordt ingezet. De ANWB is voorstander van investeringen in openbaar vervoer, fiets, auto, in zowel stad als regio.

ANWB: regeerakkoord is stap in richting van duurzaam Nederland - Automobielmanagement.nl

ANWB: regeerakkoord is stap in richting van duurzaam Nederland

Het kabinet gaat voorbereidingen treffen voor de invoering van betalen naar gebruik. De ANWB vindt dat een goede ontwikkeling. De meerderheid van de ANWB-leden steunt dit principe. De ANWB zal de voorstellen kritisch beoordelen omdat dit systeem moet leiden tot een eerlijke prijs voor automobiliteit.

Amsterdam begint proef met beter verkeersbeheer

Het nieuwe systeem mag voor de automobilist niet duurder worden, het moet simpel en betrouwbaar zijn en er moet rekening gehouden worden met de wensen en zorgen van de automobilist. De ANWB vindt het verder een goede ontwikkeling dat het kabinet inzet op het stimuleren van elektrisch vervoer, de groei van een tweedehands markt van elektrische auto’s en de verdere verbetering van de laadinfrastructuur.

Veiligheid

Verkeersveiligheid blijft een speerpunt. De ANWB is blij met deze ambitie maar hoopt dat voor dit doel ook extra geld beschikbaar komt. Het aantal verkeersdoden en gewonden blijft de afgelopen jaren stijgen, een zorgelijke ontwikkeling, zo vindt de ANWB. Het komende kabinet zal hier in moeten investeren om de halvering van het aantal verkeersdoden in 2030 op weg naar nul in 2050 te kunnen halen.

Onderhoud

De ANWB vindt het een goede ontwikkeling dat het kabinet investeert in het inlopen van achterstanden bij het beheer en onderhoud van wegen, bruggen, tunnels en viaducten. Ook is er aandacht voor het oplossen van de grootste knelpunten voor de verwachte groei van mobiliteit in de komende decennia. De ANWB vindt dit terecht, maar de opgave is groter dan waar in dit akkoord op wordt ingezet. De ANWB is voorstander van investeringen in openbaar vervoer, fiets, auto, in zowel stad als regio.