Naast de vaste aanzeggingbrief van de RDW worden er maar nauwelijks aanvullende marketingactiviteiten ondernomen om consumenten naar de werkplaats te lokken. Dit is een van de opmerkelijke conclusies uit een onderzoek van kwaliteitbureau ViaNorm uit Nieuwegein.

Het ViaNorm-onderzoek is uitgevoerd in oktober 2008 en betreft de reacties van willekeurig geselecteerde autobezitters van wie de auto in september gekeurd moest worden. Opvallend genoeg was zo’n twintig procent van de respondenten daar nog niet aan toe gekomen, waardoor men een boete riskeert. Eenderde van de wél gekeurde auto’s werd bij een merkdealer aangeboden, tweederde bij universele autobedrijven, wat nagenoeg overeenkomt met de door de RDW gerapporteerde verhouding.

Voor de dealerauto’s werd de apk in 65 procent van de gevallen gecombineerd met regulier onderhoud, bij de universele autobedrijven was deze combinatie maar in 35 procent van de gevallen van toepassing. Een gemiddelde apk (zonder onderhoud, maar inclusief aanvullende werkzaamheden of vervangingen) kostte bij de merkdealers 64 euro. De universele garages kwamen gemiddeld aan 89 euro. Maar die kregen aanmerkelijk oudere auto’s onder handen.

Ondanks dat de autobranche zich destijds ernstig verzet heeft tegen de vertraging van de keuringsfrequentie is het apk-moment voor de autobranche geen aanzet voor grootscheepse marketingactiviteiten. Ruim zestig procent van de ondervraagden ontving – behalve de RDW-brief – geen enkele andere apk-uitnodiging, tien procent van de respondenten ontving nog één uitnodiging van een autobedrijf, 29 procent van de respondenten werd door twee of meer apk-aanbieders benaderd. Deze contacten verliepen in vrijwel alle gevallen per brief, maar sporadisch wordt er gebeld door de autobedrijven en e-mail wordt nog helemaal niet ingezet. Er wordt dus vooral in eigen vijver gevist door de autobedrijven en acties richting nieuwe werkplaatsklanten komen nog maar weinig voor. Zie ook: Online apk-afspraak maken.    

De apk wordt door een meerderheid van de ondervraagde automobilisten als nuttig ervaren, dit percentage ligt bij bezoekers van universele garages hoger (88 procent) dan bij de klanten van de merkdealers (66). Bij de keuze voor het dealerbedrijf spelen vooral
betrouwbaarheid, vertrouwdheid en gewoonte een rol, het universele bedrijf scoort vooral op zaken als: dichtbij, goede relatie en goedkoop. Alles bijeen is vrijwel iedereen (98 procent) tevreden met het geleverde werk en verwacht een meerderheid van de deelnemers het apk-adres bij de volgende keer trouw te blijven.

ViaNorm is opgericht op initiatief van onder andere Bovag, RAI, Transport en Logistiek Nederland en VVN. ViaNorm biedt een breed scala aan diensten op het gebied van het meten van bedrijfsprestaties, verbeterprogramma’s, risicoanalyses, keurmerken en certificatie. ViaNorm is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.