Aangezien de autoverkopen met bijna eenzelfde percentage toenamen is het bestede mediabedrag per verkochte auto slechts fractioneel toegenomen naar € 539. Er werd in de eerste drie kwartalen het meest geadverteerd voor Opel, de bruto mediabestedingen namen toe met 16,1 procent. Dit blijkt uit cijfers van Nielsen, bewerkt door bureau Aumacon.

Er werd in de eerste negen maanden voornamelijk geadverteerd via televisie, de bruto mediabestedingen namen toe met ruim € 28 miljoen (+25,4%). Radio is tweede in de lijst van  meest ingeschakelde mediumtypen, maar vanwege een daling in het eerste kwartaal (-14,1%) kwam de groei van de bruto mediabestedingen in de eerste negen maanden uit op 1,5 procent tot € 40,4 miljoen. Ook de bruto mediabestedingen van deze branche aan dagbladen namen toe met 9 procent tot € 37,8 miljoen.

Alle individuele kwartalen toonden groei. De bruto mediabestedingen namen in het eerste kwartaal toe met 15,5 procent, in het tweede kwartaal was dit 18,7 procent en in het derde kwartaal bedroeg de groei 15,4 procent. Voornamelijk het tweede en het derde kwartaal is het mediumtype out of home meer ingezet.

Er werd in de eerste drie maanden het meest geadverteerd voor Opel. De bruto mediabestedingen kwamen uit op ruim € 21 miljoen (+16,1%). Opel liet het bruto budget toenemen in de mediumtypen out of home (184,7%), Publiekstijdschriften (104,2%) en Vaktijdschriften (72,1%). Ook de nummers twee en drie, respectievelijk Renault (43,9%) en Ford (35,2%) lieten de bruto mediabestedingen toenemen. Renault stijgt hiermee drie plaatsen in de ranglijst en komt uit op ruim € 19 miljoen.

Ford wisselt van plaats met Peugeot (4: +9,3%) en besteedde ruim € 18 miljoen. Citroën stijgt een plaats en sluit het rijtje af met € 16,4 miljoen, een toename van 35,4 procent. Per verkochte auto springen aan de bovenkant drie automerken er dit jaar uit. Lancia (dat veel aandacht besteedde aan de nieuwe Ypsilon) noteerde per auto het hoogste mediabedrag in de markt (€ 4.627). Jaguar (€ 4.312) en Jeep (€ 3.778) volgden op enige afstand. Aanzienlijk zuiniger ging het toe bij de BMW-groep en de Pon-merken. Voor het merk BMW werd € 315 per verkochte auto uitgegeven, voor een gemiddelde Mini € 280. De merken Volkswagen (€ 232) en Seat (€ 226) waren nog zuiniger.  

 

Internet

In de gerapporteerde cijfers zijn de bruto mediabestedingen aan internet buiten beschouwing gelaten. Nielsen is in juli 2011 gestart met een nieuwe registratie van online display advertising, maar deze gegevens zijn niet te vergelijken met die van de oude registratie. Door de aanpassingen in de nieuwe registratie zijn de bruto mediabestedingen aan online display advertising voortaan volledig vergelijkbaar met die aan andere mediumtypen, zoals televisie, radio, print en out of home. De voor internet gerapporteerde bruto mediabestedingen volgen daarmee een vergelijkbare Nielsen methodiek: mediadruk op basis van tariefkaarten.

Overigens bedroegen de totale bruto mediabestedingen aan online display advertising in het derde kwartaal van 2011 bijna € 162 miljoen. Daarmee is internet qua omvang het derde mediumtype na televisie en dagbladen. De categorie personenauto’s had een aandeel binnen internet van 3,8% in deze periode.

Binnen personenauto’s bedroegen de bruto mediabestedingen aan online display advertising in de eerste negen maanden ruim € 6,3 miljoen. Internet had hiermee een aandeel van 7,3 proent in de bruto mediabestedingen voor personenauto’s.

De gerapporteerde cijfers hebben betrekking de registratie van de bruto mediabestedingen van nationale producten en diensten in Nederland in de mediumtypen televisie, radio, dagbladen, publiekstijdschriften, vaktijdschriften, sponsored magazines, folders, out of home en bioscoop. Bij de berekening van de bruto mediabestedingen worden advertenties gewaardeerd tegen de geldende tariefkaart (=prijslijst) van het betreffende medium. Dat wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele kortingen of individuele prijsafspraken. De bruto mediabestedingen geven de mediadruk in Nederland weer. De werkelijke (=netto) mediabestedingen kunnen afwijken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding