Tegelijkertijd moeten de uitgaven voor verbrandingsmotoren de komende vijf jaar met 80 procent omlaag. In dat kader heeft de autobouwer al 20.000 werknemers in de wereld omgeschoold naar de elektromobiliteit. De komende tijd zijn hardere ingrepen in het aantal werknemers echter onvermijdelijk, stelt hoofd personeelszaken Sabine Kohleisen. ‘’We zullen daarbij steeds eerlijke oplossingen proberen te vinden.’’

Geen harde einddatum

Källenius noemt in tegenstelling tot sommige collega’s nog altijd geen harde datum voor het stoppen met verbrandingsmotoren. Maar hij zinspeelt er wel op dat Mercedes-Benz vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s uitbrengt. ‘’De hele wereld is wakker geschud. We moeten allemaal ons handelen veranderen in de richting van een CO2-neutrale wereld. We zullen klaar zijn als de markt tegen het eind van dit decennium volledig op elektro-auto’s overgaat.’’

Samengevat gaat Mercedes-Benz van ‘elektrisch eerst’ naar ‘alleen maar elektrisch.’ Maar ook Källenius benadrukt daarbij dat de politiek er alles aan moet doen om de infrastructuur voor EV’s tijdig op te bouwen en ook CO2-neutrale stroom ter beschikking te stellen.