Lopende dat onderzoek worden de besluiten geschorst die het hoofdbestuur vorig jaar nam over het directeurschap en algemeen voorzitterschap. Destijds werd Martin van Lokven tot directeur benoemd en Ron Dries uit zijn functie van algemeen voorzitter gezet. Beide besluiten worden nu – al dan niet tijdelijk – teruggedraaid. Focwa-leden die het oneens waren met de verenigingsrechtelijke vernieuwingen (de zogenaamde Topstructuur) vroegen vorig najaar de Ondernemingskamer (een onderdeel van het Gerechtshof) om een oordeel. De rechter hoorde op 15 november de diverse standpunten aan en heeft nu besloten de omstreden wijzigingen te schorsen. Er is een onafhankelijk onderzoeker benoemd, die de bestuurlijke perikelen in kaart gaat brengen. Hij begint binnenkort en rapporteert zijn bevindingen rechtstreeks aan de Ondernemingskamer. Op basis daarvan zal de rechter uitspraak doen. Focwa zegt de uitkomst van het onderzoek "met vertrouwen" tegemoet te zien.