De NMa onderzocht gedurende drie jaar de marktpositie van Carglass. De toezichthouder stelt nu dat er voldoende concurrentie is en dat de afgelopen jaren voldoende nieuwe concurrenten actief zijn geworden.

Daarnaast merkt de NMa op dat verzekerings- en leasemaatschappijen die Carglass aanbevelen bij hun klanten, de ruimte hebben om zaken te doen met een schadehersteller naar keuze. De afspraken die Carglass maakt met maatschappijen om de schadelast te beperken en uniforme service te bieden aan automobilisten, zijn volgens de NMa dan ook in overeenstemming met het mededingingsrecht.

Ook acht de NMa de zogenoemde ‘verzekeringsparadox’ onaannemelijk. Prof. dr. J. Hinloopen stelde dat verzekeraars er belang bij hebben om bij dure schade de premies voor autoverzekering op te drijven, Bij automobilisten zou daardoor de prikkel blijven bestaan om zich te verzekeren tegen autoschade. Hogere verzekeringspremies zouden het gevolg zijn. Net als eerder al prof. dr. M. Jansen deed, concludeert nu ook de NMa dat de verzekeringsparadox erg onaannemelijk is. Binnen zowel het marktsegment voor autoruitherstel als cascoverzekeringen bestaat immers voldoende concurrentie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding